Let op: strengere handhaving asbestverwijdering

Asbest kan in allerlei materialen of producten van voor 1994 zitten. Bijvoorbeeld in cement, kachels, vloerzeil en warmhoudplaatjes. Hoe ouder een asbestdak, hoe meer asbestvezels vrijkomen door weer en wind. Het is daarom verstandig om een asbestdak te vervangen. Hier zijn regels voor. Als Omgevingsdienst gaan we per 1 oktober strenger handhaven op de naleving van deze regels voor asbestverwijdering.

Ga veilig aan de slag

Er zijn helaas nog veel gevallen die niet volgens de wettelijke regels werken. Zelfs ook bij gecertificeerde asbestbedrijven. Wist u dat u bijvoorbeeld eerst een sloopmelding moet doen als u asbest wilt verwijderen?

Het is belangrijk dat het verwijderen van asbest op een goede en veilige manier gebeurt en dat u hierbij de regels volgt. Het kan anders namelijk schadelijk zijn voor u en de omgeving. En dat willen we natuurlijk voorkomen. Gaat u als particulier zelf aan de slag om uw asbestdak te vervangen? Lees dan hier hoe u dit veilig doet.

Maatregelen op dit moment

Wij volgen altijd de Landelijke Handhaving Strategie (LHS). Op dit moment hebben wij voornamelijk bestuursrechtelijk opgetreden. Zo geven wij bij overtredingen vaak een waarschuwing of leggen we een last onder dwangsom op. Een last onder dwangsom is een herstelsanctie (financiële prikkel). Het is een verplichting aan de bewoner of het bedrijf om de overtreding ongedaan te (laten) maken. Deze verplichting wordt de ‘last’ genoemd. Als er niet op tijd iets aan deze ‘last’ wordt gedaan, moet de burger of het bedrijf een bedrag betalen aan de overheid. Dit bedrag noemen we de dwangsom.

We treden vanaf 1 oktober strenger op

Niet alle overtredingen lenen zich voor enkel een bestuursrechtelijke aanpak. Vanaf 1 oktober treden we daarom vanuit LHS strenger op. Bijvoorbeeld met het toepassen van strafrecht. Strafrecht is het recht dat de overheid heeft om een situatie, waarbij er niet wordt gehouden aan de wet, te straffen. Overtredingen van de asbestwet- en regelgeving vallen onder de Wet op economische delicten. Onze buitengewoon opsporingsambtenaren zullen per overtreding kijken of er een proces-verbaal zal worden opgemaakt.

OZHZ houdt toezicht op de asbest wet- en regelgeving. Dit doen wij voor de hele regio Zuid-Holland Zuid.