Een melding gedaan van overlast: en dan?

Jaarlijks krijgen wij duizenden meldingen binnen. Online of via de telefoon. Misschien heeft u zelf ook al weleens een vervelende geur van een bedrijf of geluidsoverlast van een evenement bij ons doorgegeven. Sjoerd, één van de circa 20 wachtdienstmedewerkers van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, is iemand die dan aan de slag gaat. “We komen echt van alles tegen.”

Overlast van bedrijven? Bijvoorbeeld door geluid, geur, licht, trillingen of stof? Dat zijn de meldingen die bij ons binnenkomen via de Milieutelefoon. Ook vermoedens van milieuvervuiling, bijvoorbeeld naar de bodem of het water, komen bij OZHZ. Ook gaan de wachtdienstmederwerkers ter plaatse bij veel branden.

De veroorzaker opsporen

“Voor ons zijn zulke meldingen belangrijk”, vertelt Sjoerd. “We weten zo wat er speelt en kunnen langs gaan voor onderzoek. We controleren dan of het bedrijf zich houdt aan de afspraken, dit zijn bijvoorbeeld vastgelegd in de wet of in de vergunning. Is er een overtreding? Dan pakken we de overlast aan, soms samen met politie of andere instantie. De meldingen helpen zo dus om de omgeving veilig en leefbaar te houden.”

De meldingen helpen zo om de omgeving veilig en leefbaar te houden.

- Sjoerd

Olijven in de lucht

“We komen echt van alles tegen. Het vaakst krijgen we geur- en geluidsklachten binnen. Zoiets kan behoorlijk vervelend zijn voor inwoners, zeker als je niet weet wat de oorzaak is en wat de gevolgen kunnen zijn. Soms maken mensen zich ook ongerust. Zo kregen we deze zomer veel klachten binnen over een olieachtige lucht. Na onderzoek, bleek het te gaan om een olijvenresidu in de haven. Als je dat dan kunt vertellen, neem je gelijk veel onrust weg. Daarnaast is met het bedrijf gesproken over hoe de voorraad olijven zo snel mogelijk weggehaald kon worden en hoe herhaling te voorkomen.”

En wat als iets mis is bij incidenten?

Sjoerd: “Wij werken bijvoorbeeld veel samen met de veiligheidsregio. Dan komen zij direct in actie om het zo snel mogelijk op te lossen en voor een veilige situatie te zorgen. Wij zijn tijdens het incident betrokken, maar ook daarna. Soms heeft het bedrijf iets illegaals gedaan, en leggen we maatregelen op. Vervolgens  controleren wij of het bedrijf zich aan de opgelegde verplichtingen houdt.”

Einde van de maand

Vaak weten wij vooraf al wanneer het aantal klachten gaat toenemen. Een bekend voorbeeld is ‘het einde van de maand’. Sjoerd vertelt: “Heb je in het weekend wachtdienst, en het is het einde van de maand? Dan is de kans een stuk groter dat het raak is. Veel mensen hebben dan weer hun salaris binnen. Er zijn er genoeg die dit gezellig vieren in het café. Net even dat biertje extra, of langer blijven hangen. De horeca zorgen dan ook net wat vaker voor geluidsoverlast. In landelijke wetgeving is vastgelegd wanneer en hoeveel geluidsbelasting is toegestaan. Het kan ook zijn dat het bedrijf op die specifieke avond extra geluidsruimte heeft gekregen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. Dan mogen ze dus meer geluid maken dan normaal.”

Hete zomers

Sjoerd: “Ook zien we vaak een toename in het aantal klachten bij mooi weer. Afval van bedrijven gaat eerder stinken, airco-installaties staan hard te draaien, mensen blijven langer buiten hangen bij cafés op het terras en op straat… Om maar wat te noemen. Dit kan allemaal zorgen voor overlast voor omwonenden. Zeker omdat mensen bij warmte vaker slapen met het raam open. Dan verstoort het veel sneller je nachtrust dan normaal.”

We zien vaak een toename in het aantal klachten bij mooi weer

- Sjoerd

Wat na een constatering?

Het is niet altijd makkelijk om een overtreding aan te pakken. Zo legt Sjoerd uit: “Zo kan het zijn dat door je door weersinvloeden niet direct een goede constatering kan doen. Komt geluid bijvoorbeeld van de horeca? Of door de vele mensen in de winkelstraat? Je hebt dan wel vermoedens van de oorzaak, maar het meten is weleens lastig. Er is dan alleen niet altijd gelijk een oplossing. In zo’n geval zoeken we in de tussentijd met onder meer de politie en gemeente naar de beste mogelijkheden. Als we wel een goede constatering hebben gedaan, dan leggen we aan het bedrijf dat de overlast veroorzaakt een maatregel op. Het bedrijf krijgt dan een redelijke termijn om het op te lossen. Als het bedrijf al vaker in overtreding is geweest, dan passen we andere maatregelen toe.”