Geurklachten Dordrecht & Zwijndrecht door olijven

Sinds dinsdagavond krijgt Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) klachten binnen over een vervelende geur. Deze geur komt van het Zeehavenbedrijf te Dordrecht en wordt als zurig of chemisch omschreven. Het gaat om olijvenresidu. Het bedrijf neemt met spoed maatregelen, waardoor de geur verder gaat afnemen. Inspecteurs van OZHZ houden dit nauw in de gaten.

De olijfresten worden zo snel mogelijk afgevoerd, naar verwachting is het laatste vrijdagavond weg. Bij het afvoeren is helaas niet te voorkomen dat de geur blijft vrijkomen. Vanzelfsprekend blijven onze inspecteurs hierbij betrokken.

Heeft u een geurklacht?
Overlast van bedrijven door bijvoorbeeld geur kunt u bij ons melden. Dit kan dag en nacht, 7 dagen per week via 0888 333 555. Geen spoed? U kunt ook een bericht achterlaten via het meldformulier. Onze wachtdienstmedewerkers gaan vaak direct aan de slag om de overlast aan te pakken.