Al meer dan 15 jaar samenwerking OZHZ & IBD

Als Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) werken we samen aan de omgeving van morgen. Dit doen we al vele jaren. Bijvoorbeeld op het gebied van projecten in de ondergrond. OZHZ coördineert de bodemonderzoeken en bodemsaneringen en IBD verzorgen de civiele werkzaamheden. En ook op het gebied van grondverzet werken we samen.

We bekijken bij welke projecten grond vrijkomt of juist nodig is en hoe dit slim te combineren is met andere projecten binnen de regio. Ook op het gebied van duurzaamheid is er door samenwerking meer te bereiken!

Eerste duurzaamheidsprojecten zijn een feit

Samen met het ingenieursbureau bekijken we met gemeenten in de Drechtsteden hoe duurzaamheids- en klimaatthema’s beter kunnen worden toegepast  bij nieuwe of herontwikkelingen.

Extreem weer & meer insecten

Zo kun je bijvoorbeeld een waterberging maken om bij extreem weer overmatig water op te vangen en tegelijkertijd werken aan een betere biodiversiteit door bomen te planten die insecten aantrekken. Bij het ontwerpen van de natuurlijke speelplek in het Sterrenburgpark is overleg geweest over flora en fauna en bij de inrichting van de Jeroen Boschlaan in Zwijndrecht hebben we vooral overlegd over het toepassen van klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Kansen en beperkingen beter in kaart

Er is veel informatie beschikbaar van de boven- en ondergrond.  Door deze informatie tijdig in projecten mee te nemen, weten we waar kansen liggen en ook waar mogelijke beperkingen zijn bij ontwikkelingen. Door ambities met elkaar te koppelen kunnen we meer bereiken bij de uitvoering van projecten.

Op 8 mei vierden we onze meer dan 15-jarige samenwerking.