3 geactualiseerde vergunningen voor afvalbedrijven

Technieken ontwikkelen zich razendsnel. Daardoor kunnen bedrijven met steeds meer innovaties het milieu beter beschermen. OZHZ bekijkt daarom regelmatig naar bestaande vergunningen en maakt als het nodig is nieuwe afspraken met de bedrijven. Zo waren de vergunningen voor 16 afvalbedrijven aan een actualisatie toe. Voor 8 bedrijven waren deze zogenoemde ontwerpbeschikkingen al klaar. En daar zijn nu 3 nieuwe ontwerpbeschikkingen aan toegevoegd. Deze zijn voor iedereen te bekijken, dat kan ook online via dit bericht. De andere beschikkingen volgen later.

Verschillende bedrijven in onze regio hebben een vergunning nodig om hun werk te mogen doen. In deze vergunning staan de spelregels waar de bedrijven zich aan moeten houden; onze inspecteurs gaan ook langs om daarop te controleren. Daarnaast controleren wij als OZHZ regelmatig of de afspraken die wij hebben gemaakt nog voldoende zijn. Is dat niet zo? Dan actualiseren we de vergunning. Of moet het bedrijf zelf een nieuwe vergunning aanvragen.

Best beschikbare technieken

Onze vergunningverleners kijken bij een actualisatie naar de Best Beschikbare Technieken (BBT). Dit staat voor de meest doeltreffende methoden die technisch en economisch haalbaar zijn om uitstoot van verontreinigde stoffen naar bijvoorbeeld lucht of de bodem, en andere nadelige gevolgen voor het milieu, te voorkomen of te beperken. Ook controleren we de oude vergunning of ze overzichtelijk zijn, correct en nog aansluiten op de huidige wet- en regelgeving.

Nieuwe ontwikkelingen voor gevaarlijke stoffen, afval en zorgwekkende stoffen

Een voorbeeld van een nieuwe techniek voor afvalbedrijven staat in de PGS15, een richtlijn over de veilige opslag van gevaarlijke stoffen. Een ander voorbeeld is het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3), dat gaat over het goed inzamelen, recyclen, verbranden en storten van afval. Daarnaast kijken we dan ook goed naar het terugdringen van de zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en het effect daarvan.

3 afvalbedrijven krijgen een geactualiseerde vergunning

Inmiddels liggen de aangepaste vergunningen (ontwerpbeschikkingen) klaar. Voor iedereen zijn deze nu te bekijken. Dit kan bij OZHZ tot 6 weken na de datum van publicatie. U moet hiervoor wel eerst een afspraak maken. U kunt de vergunningen ook hieronder bekijken. De 8 ontwerpbeschikkingen die al eerder klaar waren, vindt u in het nieuwsbericht van 17 juli 2020.

Heeft u op- of aanmerkingen?

Wilt u een reactie geven? Dat kan ook. We noemen dit het indienen van een zienswijze. Dit kan in dezelfde periode als dat de ontwerpbeschikkingen ter inzage liggen. Een zienswijze dient u in door een bericht te sturen naar OZHZ. Onze vergunningverleners bekijken alle zienswijzen en gaan na of een aanpassing van de vergunning nodig is. Daarna wordt de vergunning definitief en geldt deze voor het bedrijf. Deze definitieve vergunning komt ook nog ter inzage te liggen.

Alle vergunningen die nu geactualiseerd worden, vallen onder het bevoegd gezag van Provincie Zuid-Holland. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verzorgt in opdracht van de provincie deze vergunningen.