Op Valentijnsdag, de dag van de liefde, vertellen drie OZHZ-collega’s over hun werk en projecten waar ze zo van houden. Over waar ze warm voor lopen, wat hun hart sneller laat kloppen, waar ze plezier uit halen en energie van krijgen.

Je moet op een andere manier denken, nieuwe dingen uitzoeken

Marga Cornielje

Puzzelen met veranderingen

Marga Cornielje werkt als senior vergunningverlener industrieel. Daarnaast houdt zij zich graag bezig met bestuurlijk gevoelige en complexe vraagstukken. Dit is haar 10de jaar bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Ze werkt nog altijd met veel plezier. Kennis overdragen, een vraagbaak en klankbord zijn voor collega’s, meedenken, dat geeft haar energie. En het allerleukste zijn veranderingen: “Niet meer op de automatische piloot werken”, zegt Marga. Om die reden geeft de nieuwe Omgevingswet haar energie. “Je moet op een andere manier denken, nieuwe dingen uitzoeken. De uitdaging is: begrijpen hoe het bedoeld is en hoe je het kunt toepassen. Een brug slaan tussen theorie en hoe het uitwerkt in de praktijk. Bijvoorbeeld bij dilemma’s. Zoals aan de ene kant de mogelijke komst van een circulaire bruggenwerf op Duivelseiland. Deze locatie zit vlak aan de Maasoever, waar aan de andere kant mogelijk nieuwe woningbouw komt. De werf staat door veel herrie mogelijk het woongenot in de weg. En daar komt het uitdagende om de hoek kijken: “De wetgeving in de praktijk toepassen, belangen afwegen, van bedrijven en van bewoners. Hiervoor moet je generalist zijn, overal een beetje van weten. Je moet ook redelijk blijven.”

In wat redelijk is, ziet Marja een verschuiving. De wet- en regelgeving verandert. Vroeger gold strikt het voorzorgsbeginsel. Nu is het vaker: als we niet zeker weten dat het slecht is, dan mag het. Voorheen ging het Rijk hierover. Nu mogen gemeenten het zelf regelen en kunnen iets verbieden door zich te beroepen op hun zorgplicht. “Waar ligt de ondergrens of iets redelijkerwijs wel of niet mag?” Marga: “Voor mijzelf houd ik vast aan ‘je mag niemand schaden’. Bij elk onderwerp en elke afweging kijk ik of ik er niemand mee schaadt. En of we voldoende regels hebben om een schadelijke beweging tegen te houden. Ik wil altijd kunnen aantonen dat ik er het maximale aan heb gedaan.”

“Het is de combinatie van gevarieerde taken die mijn werk uitdagend maakt. De samenwerking met verschillende collega’s, units, gemeenten, daar krijg ik energie van. Het bij elkaar brengen van ideeën, ambitie en expertise.”

Carry Hardy

Het samen slimmer beter doen

Carry Hardy werkt als strategisch adviseur en relatiebeheerder. In beide hoedanigheden heeft ze veel contacten met collega’s, opdrachtgevers, wethouders. “Het is de combinatie van gevarieerde taken die mijn werk uitdagend maakt. “De samenwerking met verschillende collega’s, units, gemeenten, daar krijg ik energie van. Het bij elkaar brengen van ideeën, ambitie en expertise. Samen tot iets moois komen. Steeds op zoek naar het samen slimmer en beter doen. Ik denk aan de brainstormsessie in december met de betrokkenen van het project Ketentoezicht. Samen leveren we de input voor het inzicht welke stappen nodig zijn om als OZHZ ketentoezicht goed in te bedden in onze werkwijze. Of de online jaarverslagomgeving. Daarmee laten we onze opdrachtgevers steeds beter zien wat we bereiken door het delen van verhalen op onze website. Mooi om daar in de voortgangsrapportages weer naar te verwijzen.”

Bijzonder aan haar werk vindt Carry ook “het steeds nieuwe kennis en ervaring opdoen; het continu leerproces en de ‘aha’-momenten”. Zoals tijdens het traject binnen het ontwikkelprogramma: de nieuwe nota VTH, het maken van beleid en keuzes die in 2025 in werking treden. En dan leren van goede voorbeelden van andere omgevingsdiensten.

Een ander pareltje is het samenwerken met de nieuwe data-unit van OZHZ. “Deze unit is heel belangrijk. Om risicogericht de juiste keuzes te maken én te weten wat we hebben bereikt, is data nodig. Waar we naartoe moeten, is dat we deze data allemaal goed kunnen gebruiken en we meerwaarde hierin zien. En andersom ook dat alle collega’s bijdragen aan meer data en inzicht.”

”Hoe mooi is het om met gedragsexperts te kijken naar hoe we gewenst gedrag kunnen stimuleren en dat dat ook écht effect heeft? Daar krijg ik kriebels van! En straks in de praktijk zien hoe het naleefgedrag verbetert door gedragsinzichten toe te passen.’’

Michelle van der Veen

OZHZ profileren en verder brengen

Senior communicatieadviseur Michelle van der Veen en OZHZ zijn sinds augustus 2023 een match. Ondanks dat ze relatief kort bij OZHZ werkt, heeft Michelle al een boel gedaan. Zo werkt Michelle onder andere aan de online jaarverslagomgeving. In deze omgeving op de website leest iedere inwoner, ondernemer, bestuurder tot raadslid het hele jaar door over wat OZHZ doet. Bijvoorbeeld over belangrijke ontwikkelingen rondom projecten of actuele onderwerpen die we in samenwerking met de gemeenten of de provincie oppakken. In het werk dat hieraan vooraf gaat, heeft ze veel contact met collega’s. “Het brede werkveld van OZHZ maakt het interessant om collega’s te interviewen. Zo kunnen we goed laten zien ons werk inhoudt én wat OZHZ betekent voor de leefomgeving. De interne en externe contacten met collega’s en verschillende communicatieadviseurs van provincie en gemeenten maakt het werk heel divers. Ik krijg veel energie van die samenwerking.”

“Ontzettend boeiend is dat we bij OZHZ continu – zowel intern als extern – te maken hebben met gedrag. Zo is het belangrijk dat ondernemers de regels opvolgen, initiatiefnemers op de tijd de juiste informatie bij ons aanleveren en dat opdrachtgevers onze adviezen overnemen. Gedrag is een belangrijk onderdeel, wat het communicatievak raakt. Zo hebben we als organisatie al enige ervaring met gedragsbeïnvloeding. De DCMR heeft een gedragslab dat zich focust op toezicht. Voor gedragsvraagstukken – breder dan alleen OZHZ – zijn wij nu in gesprek met dit gedragslab. Het is interessant om met deze gedragspsychologen samen te werken en hun inzichten mee te nemen in onze strategie. Al vanuit mijn opleiding als senior communicatieadviseur heb ik interesse in gedrag. Hoe mooi is het om met gedragsexperts te kijken naar hoe we gewenst gedrag kunnen stimuleren en dat dat ook écht effect heeft? Daar krijg ik kriebels van! En straks in de praktijk zien hoe het naleefgedrag verbetert door gedragsinzichten toe te passen.’’