Verleend

Pon Power B.V.

Definitief (Besluitdatum): 25 juni 2024
het veranderen van de inrichting en het daarna in werking hebben en houden van de gehele inrichting

Gemeente

Papendrecht

Categorie

Aanvraag beschikking behandelen Wabo

Download vergunning Tekening Aanvulling bijlage 2b Zij- voor- en bovenaanzicht KOK d.d. 3-4-2023 Aanvraagformulier Aanvullende gegevens lucht d.d. 15-12-2022 Aanvulling toelichting (Rapport 143.AanvulllingOMV.D), d.d. 10-8-2023; Besluit MER-beoordeling Bijlage 2b Plattegrond - riolering proefstand Bijlage 3 Notitie M.E.R. beoordeling BMD februari 2020 Bijlage 3A Besluit MER-beoordeling Bijlage 7 Tekening Terreinoverzicht Pon Power opslag brand- en hulpstoffen t.b.v. proefstand Bijlage 4b AH2014017008R001v2_1 Bijlage 8_AH2014017006R001_1 akoestisch onderzoek 23-03-2021 Bijlage 9 Overzicht stoffen v4 Bijlage 9a Toets emissies stoffenv2 Bijlage 9b ZZS stoffenv2 ZZS toets Bijlage 10 Bedrijfsnoodplan Papendrecht v5.0 FINAL 2020_1 Bodemonderzoek rap NUL-18007BMP-220318 Notitie herberekening NOx versie 2022, 6-2-2023 Plattegrond Pon Power Ketelweg 20 Papendrecht Milieu 5 november 2020_1 Rapport eind-nulsituatie bodemonderzoek 18007BMPn Hoste Milieutechniek d.d. 22-3-2018 Tekening 17-1090 600 Plattegrond Pon Power Ketelweg 20 Papendrecht Milieu 5 november 2020 Tekening 600 Plattegrond begane grond terreinsituatie Bronsvoort Blaak Architecten d.d. 1-10-2019) Tekening Aanvulling bijlage 1 Plattegrond proefstand Pon Power d.d. 20-2-2023 Tekening Aanvulling bijlage 2a Fuel room - Aanzicht Rev3 KOK d.d. 3-4-2023 Tekening Aanvulling bijlage 2b Zij- voor- en bovenaanzicht KOK d.d. 3-4-2023 Tekening Aanvulling bijlage 2c Fuel room - Aanzicht constructie Rev3 KOK d.d. 3-4-2023 Tekening Aanvulling bijlage 2d- Zij- voor-en bovenaanzicht Rev3 KOK d.d. 3-4-2023 Tekening indeling (Layout outdoor area), revisie 0 (25559-GA-0003) Tekening opstelling (Layout outdoor area), revisie 0 (25559-GA-0003) toelichting aanvraag aanvulling 20.3839.PON.OMV.D5.JVR.MRE.JMV Toelichting aanvraag
 • Verleend

  24/7 Fitness B.V.

  Markt 167, 3351 PA Papendrecht

 • Verleend

  TotalEnergies Marketing Nederland N.V.

  Burgemeester Keijzerweg 2 te Papendrecht

 • Verleend

  Anjoko B.V.

  Kerkbuurt 1A, 3353 GM Papendrecht

 • Verleend

  Duratherm Nederland B.V.

  Reynier van Hemertenlaan 1 te Papendrecht

 • Verleend

  Veth Propulsion

  Nanengat 11, 13, 15 en 17 te Papendrecht

 • Verleend

  Duratherm BV

  Reynier van Hemertenlaan 1 te Papendrecht