Verleend

RVE Vastgoed B.V.

Definitief (Besluitdatum): 22 september 2023

Toestemming voor het lozen van grondwater bij een bodemsanering

Gemeente

Sliedrecht

Locatie

Lelystraat 60, 3364 AJ Sliedrecht

Categorie

Aanvraag beschikking behandelen Wabo

  • Verleend

    Ontwerpburo Piet van Es B.V.

    Rijnstraat 315, 3363 EJ Sliedrecht

  • Verleend

    Ontwerpburo Piet van Es B.V.

    Rijnstraat 315, 3363 EJ Sliedrecht