Verleend

Luinstra Bronbemaling B.V.

Locatie

Johannes van der Madelaan 5, 3356 GJ Papendrecht

Actuele informatie

“Definitief besluitdatum: 23 maart 2022”

Het buiten een inrichting installeren van een gesloten bodemenergiesysteem