Verleend

Gemeente Dordrecht

Locatie

Spuiboulevard 220, 3311 GR te Dordrecht.

Actuele informatie

‘Definitief (Besluitdatum): 20 maart 2023’

Het lozen van grondwater op het gemeentelijk vuilwaterriool t.b.v. het bouwen van het Huis van de Stad Dordrecht.