Verleend

Duratherm Nederland B.V.

Locatie

Reynier van Hemertenlaan 1 te Papendrecht

Actuele informatie

‘Definitief (Besluitdatum): 16 januari 2023’

Het betreft het buiten een inrichting installeren van een gesloten bodemenergiesysteem.