Verleend

Duratherm Nederland B.V.

Locatie

Arend van Gendtlaan 5 te Papendrecht

Actuele informatie

“Definitief (Besluitdatum): 21 december 2021

Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM)

Voor het buiten een inrichting installeren van een gesloten bodemenergiesysteem dat is gelegen binnen een interferentiegebied.