Verleend

Cosun Beet Company Puttershoek

Locatie

Rustenburgstraat 2, 3297 LG Puttershoek

Actuele informatie

“Definitief (Besluitdatum): 21 november 2022”

Betreft het intrekken van diverse vigerende vergunningen. De huidige activiteiten zijn op grond van de Wet algemene bepalingen (Wabo) niet meer vergunningplichtig