Verleend

beschikking Waterschap Rivierenland / AWZI Schelluinen

Locatie

Banneweg 30 te Schelluinen

Actuele informatie

besluitdatum 2 december 2020

publicatiedatum 3 december 2020