Verleend

beschikking Waterschap Rivierenland / AWZI Schelluinen

Locatie

Banneweg 30 Schelluinen

Actuele informatie

besluitdatum 19 oktober 2020

publicatiedatum 29 oktober 2020