Verleend

beschikking HVC SVI Slibverbrandingsinstallatie (voorheen D.R.S.H. Zuiveringsslib N.V.)

Locatie

Baanhoekweg 48 Dordrecht

Actuele informatie

besluitdatum: 19 oktober 2020

publicatiedatum: 29 oktober 2020