Evenement organiseren?

Wilt u een klein of groot evenement organiseren? Dan doet u een melding of vraagt u een vergunning aan. In de gemeenten Dordrecht en Alblasserdam gaat dit via OZHZ. Wij beoordelen uw aanvraag en bespreken eventuele aandachtspunten en maatregelen met u. Samen zorgen we ervoor dat het evenement goed en veilig verloopt, voor de bezoekers en de omgeving. Organiseert u een evenement in een andere gemeente? Benader dan uw eigen gemeente.

Wanneer een melding of vergunning?

Organiseert u een braderie, straatfeest, markt of sportwedstrijd? Of misschien een groot feest? Het wisselt per evenement of u een vergunning nodig heeft. Soms is een melding al voldoende. Onderstaande overzichten geven voor de gemeenten Dordrecht en Alblasserdam aan wanneer een melding voldoende is. In andere gevallen vraagt u een vergunning aan. Wilt u vooraf bespreken wat nodig is? U mag ons daarvoor altijd bellen of online uw vraag stellen.

In gemeente Dordrecht is alleen een melding nodig bij evenementen:

 • Met op enig moment minder dan 250 bezoekers;
 • Met alleen muziek tussen 9:00 en 23:00 uur;
 • Die niet op zondagochtend plaatsvinden (voor 13:00 uur);
 • Zonder parkeeroverlast of belemmering voor verkeer en hulpdiensten;
 • Met een vast aanspreekpunt voor toezichthouders en hulpdiensten;
 • Met uitzondering van één grote partytent en/of kinderspeeltoestel (zoals een springkussen), slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object.
 • Met geen andere evenementen in de buurt op hetzelfde moment.

Daarnaast is de voorwaarde dat de organisator uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement een melding doet aan de burgemeester. Ook moet de organisator tijdens het evenement een ontvangstbevestiging kunnen laten zien van het feit dat hij een melding heeft gedaan.

Voldoet het evenement hier niet aan? Vraagt dan een vergunning aan.

Ontdek de evenementenlocaties van Dordrecht.

In gemeente Alblasserdam is alleen een melding nodig bij evenementen:

 • Waarbij de organisator zelf aanwezig is;
 • Met minder dan 250 bezoekers;
 • Een straatfeest, buurtbarbecue of kleinschalige activiteit in de open lucht is;
 • Die plaatsvindt tussen 09.00 en 23.00 uur;
 • Die geen geluidshinder oplevert. (Het is aannemelijk dat, gemeten op 10 meter afstand, het geluidsniveau onder de 80 dB blijft.)
 • Die geen belemmering vormt voor het verkeer en hulpdiensten;
 • Die geen verkeersmaatregel(en) nodig heeft;
 • Die geen extra politiecapaciteit vraagt;
 • Die een gecertificeerd object nodig heeft met een oppervlakte van maximaal 25 m2 per object;
 • Die niet tegelijkertijd met een ander evenement in de buurt plaatsvindt;
 • Die onder een niet-commerciële organisator valt.

Voldoet u hier niet aan? Vraag dan een vergunning aan.

Zo doet u een melding

Is een melding voldoende?

Zo vraagt u een vergunning aan

Organiseert u een klein, zogenaamd A-evenement? Met weinig risico en impact op de omgeving? Doe dan zelf de vergunningsaanvraag online. Doe dit uiterlijk 8 weken voor het evenement. Via dit formulier vraagt u één keer alle benodigde vergunningen en ontheffingen aan voor uw evenement, dus bijvoorbeeld ook een ontheffing voor het schenken van alcohol, stoken of kansspel.

Organiseert u een groter, zogenaamd B- of C-evenement? Met meer bezoekers, meer risico’s, mogelijk gevolgen voor het verkeer en/of inzet van hulpdiensten? Dan vraagt het evenement meer voorbereiding van u en van de omgevingsdienst, gemeente en hulpdiensten. Neem bij zulke evenementen in Dordrecht contact op met Dordrecht Marketing en in Alblasserdam met de evenementencoördinator van de gemeente. Doe dit uiterlijk 14 weken voor het evenement. Zij begeleiden u bij het aanvraagproces en helpen u bij het aanvragen van de vergunning.

Meer informatie & subsidies

Een evenement organiseren in Dordrecht? Dan kan er een subsidie worden aangevraagd. Bekijk hiervoor de pagina van de gemeente. Op deze website vindt u een veel gestelde vragen overzicht over het organiseren van een evenement in Dordrecht.

Meer algemene informatie over het organiseren van evenementen en wat daarbij allemaal komt kijken, vindt u op de websites van de gemeente Dordrecht en gemeente Alblasserdam.