Evenement organiseren?

Wilt u een klein of groot evenement organiseren? Dan doet u een melding of vraagt u een vergunning aan. In de gemeenten Dordrecht en Alblasserdam gaat dit via OZHZ. Wij beoordelen uw aanvraag en bespreken eventuele aandachtspunten en maatregelen met u. Samen zorgen we ervoor dat het evenement goed en veilig verloopt, voor de bezoekers en de omgeving. Organiseert u een evenement in een andere gemeente, benader dan uw eigen gemeente.

Wanneer een melding of vergunning?

Organiseert u een braderie, straatfeest of sportwedstrijd? Of een groot feest of markt? Het wisselt per evenement of u een vergunning nodig heeft, soms is ook een melding voldoende. Onderstaande overzichten geven voor de gemeenten Dordrecht en Alblasserdam aan wanneer u een melding voldoende is. In de andere gevallen vraagt u een vergunning aan. Wilt u vooraf bespreken wat nodig is? U mag ons daarvoor altijd bellen of online uw vraag stellen.

In gemeente Dordrecht is alleen een melding nodig bij evenementen:

 • met minder dan 250 bezoekers;
 • met alleen muziek tussen 9:00 en 23:00 uur;
 • die niet op zondagochtend plaatsvinden (voor 13:00 uur);
 • zonder parkeeroverlast of belemmering voor verkeer en hulpdiensten;
 • met een vast aanspreekpunt voor toezichthouders en hulpdiensten;
 • met maximaal 1 partytent van 25 vierkante meter of maximaal 1 kindertoestel van 10 vierkante meter (denk aan bijvoorbeeld een springkussen);
 • met geen andere evenementen in de buurt op hetzelfde moment.

Voldoet u hier niet aan? Dan vraagt u een vergunning aan.

In gemeente Alblasserdam is alleen een melding nodig bij evenementen:

 • waarbij de organisator zelf aanwezig is;
 • met minder dan 250 bezoekers;
 • een straatfeest, buurtbarbecue of kleinschalige activiteit in de open lucht is;
 • plaatsvindt tussen 09.00 en 23.00 uur;
 • geen geluidshinder oplevert. (Het is aannemelijk dat, gemeten op 10 meter afstand, het geluidsniveau onder de 80 dB blijft.)
 • geen belemmering vormt voor het verkeer en hulpdiensten;
 • geen verkeersmaatregel(en) nodig heeft;
 • geen extra politiecapaciteit vraagt;
 • een gecertificeerd object nodig heeft met een oppervlakte van maximaal 25 m2 per object;
 • niet tegelijkertijd met een ander evenement in de buurt plaatsvindt;
 • onder een niet-commerciële organisator valt.

Voldoet u hier niet aan? Dan vraagt u een vergunning aan.

Zo doet u een melding

Is een melding voldoende?

Zo vraagt u een vergunning aan

Organiseert u een klein, zogenaamd A-evenement? Met weinig risico en impact op de omgeving? U doet dan zelf de vergunningsaanvraag online. Doe dit uiterlijk 8 weken voor het evenement. Via dit formulier vraagt u één keer alle benodigde vergunningen en ontheffingen aan voor uw evenement, dus bijvoorbeeld ook een ontheffing voor het schenken van alcohol, stoken of kansspel.

Organiseert u een groter, zogenaamd B- of C-evenement? Met meer bezoekers, meer risico’s, mogelijk gevolgen voor het verkeer en/of inzet van hulpdiensten? Dan vraagt het evenement meer voorbereiding, van u en van de omgevingsdienst, gemeente en hulpdiensten. Neem bij zulke evenementen in Dordrecht contact op met Dordrecht Marketing en in Alblasserdam met de evenementencoördinator van de gemeente. Doe dit uiterlijk 14 weken voor het evenement. Zij begeleiden u bij het aanvraagproces en helpen u bij het aanvragen van de vergunning.

Meer informatie

Meer algemene informatie over het organiseren van evenementen en wat daarbij allemaal komt kijken, vindt u op de websites van de gemeente Dordrecht en gemeente Alblasserdam.