Bodemenergie

Bodemenergie is een hernieuwbare energiebron die uit de ondergrond (< 500 meter) wordt gewonnen. Met bodemenergie verwarmt en verkoelt u gebouwen op een duurzame manier. Het principe van bodemenergie is dat in de winter gebruikt wordt gemaakt van de zomerwarmte die opgeslagen is in de bodem. En in de zomer wordt gekoeld met de winterkou. Om dit te realiseren heeft u soms vergunning nodig. Bij gesloten bodemenergiesystemen gaat dit via ons.  

Met een bodemenergiesysteem heeft u jaarlijks lagere gas- en energiekosten en minder CO2-uitstoot dan bij een conventioneel systeem zoals een CV-installatie. Er bestaan open en gesloten bodemenergiesystemen, allebei werken ze met een speciale warmtepomp. Wilt u zo’n systeem? Dit moet u melden bij de omgevingsdienst. Soms is ook een vergunning nodig.

Is bodemenergie iets voor u?

Bodemenergie komt steeds meer voor. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft veel informatie hierover: praktijkverhalen, wet- en regelgeving, de technische toepassing. U kunt ook bij hen terecht met uw vragen. Gespecialiseerde bedrijven kunnen u helpen om te bepalen of gebruik van bodemenergie voor u ook haalbaar is.

Meer informatie via RVO
Bodemenergie/aardwarmte is een onmisbare bron bij de transitie naar een duurzame energievoorziening.

RVO.nl

Gesloten bodemenergiesystemen meldt u bij ons

Een gesloten bodemenergiesysteem heeft één of meerdere lussen in de grond die door geleiding warmte of kou onttrekken uit de bodem. Een andere naam voor een gesloten systeem is bodemwarmtewisselaar. Gesloten systemen zijn ook te gebruiken bij individuele woningen. Een gesloten systeem onttrekt geen grondwater.

OZHZ behandelt meldingen en vergunningsaanvragen voor gesloten bodemenergiesystemen. Als u dit systeem wilt gaan gebruiken, dan moet u dit bij ons melden. Soms heeft u ook een vergunning nodig. Dit doet u via het Omgevingsloket DSO.

Melden of vergunning aanvragen via Omgevingsloket

Vragen over bodemenergie?

RVO beantwoordt ze graag.