Bent u klaar voor de Omgevingswet?

Na talrijke berichten over uitstel, is de Omgevingswet er nu toch echt. Dit betekent grote veranderingen voor inwoners, bedrijven, instellingen, gemeenten en andere overheden. Niet alleen de regels veranderen, maar ook de procedures en zelfs de plek waar u gewend was aanvragen of meldingen te doen, oftewel het loket.

Nieuwe regels voor de bodem

De Omgevingswet ziet graven, saneren en toepassen van grond als activiteiten. Hier komen nieuwe regels voor (Besluit activiteiten leefomgeving). Dat geldt ook voor de kwaliteit van de bodem. Op welke grond mag u bouwen? Wat betekent dit voor grondwater? De kwaliteitseisen staan in het Besluit kwaliteit leefomgeving

Alvast een doorkijkje naar de nieuwe situatie:

 

Minder besluiten nodig, vaker melden en informatie verstrekken

  • Voor het toepassen van grond, graven of saneren is een melding vaak al voldoende. In sommige gevallen is enkel informatie verstrekken voldoende.
  • Een maatwerkbesluit (beschikking) is alleen nog nodig bij afwijking van algemene regels, zoals een afwijkende terugsaneerwaarde. Een maatwerkbesluit kan alleen in aanvulling op een melding worden aangevraagd.

 

Minder vaak saneren, groot volume graven altijd melden

  • Gaat u meer dan 25 m3 graven? Dan moet u dat altijd melden, wat de bodemkwaliteit ook is.
  • Geen saneringsdoelstelling? Melden of informatieverstrekking is voldoende. Saneren is niet nodig.
  • Oude lopende sanering? Hiervoor geldt overgangsrecht. De oude regels blijven gelden. U kunt hiervoor terecht bij onze ‘snel regelen’ pagina.

 

Grondwatersanering valt niet onder de Omgevingswet

  • Het saneren van grondwater en bouwen op verontreinigd grondwater vallen voortaan onder provinciale regels die voortvloeien uit de Kader Richtlijn Water.
  • Hiervoor kunt u ook terecht bij onze ‘snel regelen’ pagina.

 

Nieuw loket voor melden en informatie verstrekken

  • Het OLO-loket en meldpunt bodemkwaliteit bestaan vanaf 1 januari 2024 niet meer. Het omgevingsloket wordt straks dé plek voor het melden van activiteiten.
  • Daarnaast kunt u voor al uw vragen, informatie, maatwerkbesluiten, overgangsrecht en grondwatersaneringen terecht bij onze ‘snel regelen’ pagina.