Inkoopvoorwaarden

OZHZ moet als overheidsorganisatie volgens Europese en Nationale wet- en regelgeving leveringen, diensten en werken aanbesteden. Daarnaast is in Drechtstedenverband een regionaal beleid opgesteld met als doel eenduidigheid voor ondernemers in de regio. Binnen dit beleid doet OZHZ zaken met ondernemers en bedrijven.

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, OZHZ en de GR Drechtsteden  (‘de Drechtsteden’) spannen zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de Inkoop- en aanbestedingspraktijk.

Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid maakt de speelruimte voor de uitvoering van het inkoopproces inzichtelijk en transparant door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen Inkoop in de Drechtsteden plaatsvindt.

De Drechtsteden hanteren ten aanzien van Inkoop- en aanbesteding de volgende visie en uitgangspunten:

  1. Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijskwaliteit verhouding;

  2. Rechtmatig en doelmatig inkopen zodat gemeenschapsgelden op controleerbare en verantwoorde wijze worden aangewend en besteed;

  3. Een zakelijke, professionele, integere en betrouwbare inkoper en opdrachtgever zijn;

  4. Een continue positieve bijdrage leveren aan het gehele prestatieniveau van de Drechtsteden;

  5. Samenwerking in de regio bevorderen door met één regionaal Inkoop- en aanbestedingsbeleid te werken;

  6. Streven naar administratieve lastenverlichting rondom Inkopen voor zowel henzelf als voor Ondernemers;

  7. Streven naar 100% duurzame inkoop, waarbij duurzaamheid staat voor People, Planet en Profit;

  8. Optimaal benutten van de mogelijkheden om in te besteden.