Ze zijn er weer: de flamingo's

Boa’s van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en Staatsbosbeheer beschermen het gebied waar de dieren leven. Zij controleren regelmatig of nieuwsgierige bewonderaars en enthousiaste fotografen niet te dichtbij komen.

Winterse kou

Nu het sneeuwt in Nederland en de temperaturen onder nul zakken, is rust extra belangrijk voor de vogels. Voor de flamingo’s, maar ook voor alle andere vogels in het gebied. Eendachtigen (zoals de Smient, Wilde eend, Wintertaling, Pijlstaart, Middelste zaagbek, Brilduiker), gansachtigen (zoals de Grauwe-, Brand-, Kol- en Rotgans), steltlopers (zoals de Scholeksters, Kluut, Zilver- en Goudplevier, Wulp, Bonte Strandloper) en vooral de fuutachtigen (zoals de Fuut, Geoorde fuut, Kuifduikers en Dodaars). Ook zij zoeken ons landje op om te overwinteren. Bij een verstoring vluchten de vogels weg, dat kost veel energie. Dat is juist waar vogels spaarzaam mee om moeten gaan in deze kou.

Fototip!

Bas van OZHZ en zelf fervent natuurfotograaf: “Het plaatje is prachtig om te zien. Het blijft een mooi beeld om de roze gekleurde vogels te zien in deze winterse kou. Je kunt foto’s maken vanaf de uitkijktoren in Battenoord of vanaf het wandelpad die toegankelijk is aan de linkerkant (oostelijk) van de haven van Battenoord. Dit staat ook ter plaatse aangegeven. Over de hekken klimmen, van de paden afgaan en richting het water lopen mag niet.”

Nog steeds overtredingen

Vorig jaar is intensief gecontroleerd. Hierdoor wagen steeds minder mensen zich in verboden gebied. Helaas treffen zowel OZHZ als Staatsbosbeheer nog wekelijks mensen aan in het rustgebied van de vogels. Zonde, en niet nodig. De inspecteurs en boswachters blijven daarom controleren. Overtreders krijgen een boete, deze boete kan oplopen tot 250 euro wegens overtreding art. 2.5 van de Wet natuurbescherming.

Nieuwsgierig naar de vogels?

Je kunt meer lezen over dit natuurgebied en de flamingo’s via Staatsbosbeheer en de Vogelbescherming.