Werkbezoek aan Omgevingsdienst

Adri Bom-Lemstra, voorzitter van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, legde op vrijdag 10 juli een werkbezoek af aan de omgevingsdienst. Directeur Ronald Visser en manager Integraal Toezicht Abel Croughs waren namens OZHZ aanwezig om hun voorzitter toe te lichten waar de omgevingsdienst zich mee bezighoudt.

Bom-Lemstra: “We staan samen aan de lat om te zorgen voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor de inwoners van Zuid-Holland. Goed om te zien en horen hoe OZHZ hierbij een rol vervult en hoe zij hier samen met bedrijven werk van maken. Ook met nieuwe vraagstukken die op ons afkomen, als energietransitie en circulaire economie.”

Rondgang door de regio

Het werkbezoek begon met een rondgang door de regio om een indruk te geven van de diversiteit door wonen, werken en recreëren in het werkgebied van OZHZ. Het gezelschap bezocht onder meer industrieterrein De Staart waar diverse afvalverwerkingsbedrijven zijn gevestigd en zich ook veel watergebonden industrie bevindt. Naast de reguliere VTH rol (vergunningen, toezicht en handhaving) bij bedrijven vervult OZHZ ook een ontwikkel- en adviesrol op het gebied van bijvoorbeeld waterveiligheid.

Duurzame leefomgeving

Tijdens de rondrit werd ook de aandacht gevestigd op de inspanningen van OZHZ voor een duurzame leefomgeving. In dat verband houdt OZHZ onder andere toezicht op de naleving van de Wet natuurbescherming. De tocht voerde ook langs Schelluinen waar tijdelijk (tot half juli) een verplaatsbaar waterstofstation is gevestigd. Via de groene Alblasserwaard bereikte de mini-delegatie de lunchlocatie in Noordeloos. Daar sloot Teunis Jacob Slob, wethouder van Molenlanden, aan. Na de lunch werd het werkbezoek afgesloten bij de biologische boerderij van Mattias en Coriene Verhoef in Brandwijk.