Webinar over ’Waterstof in de Drechtsteden'

Door het Klimaatakkoord is de aandacht voor waterstof enorm gegroeid, en daarmee ook het aantal initiatieven met waterstof. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) is breed betrokken bij diverse initiatieven rondom waterstof. Naast vergunningverlener en toezichthouder is OZHZ ook de kennispartner die actief meedenkt met het regionale bedrijfsleven over de toepassingen en het gebruik van waterstof. Op donderdag 9 juli organiseert de netwerkorganisatie Werkgevers Drechtsteden een gratis webinar ”Waterstof in de Drechtsteden met medewerking van OZHZ.

Welke waterstofontwikkelingen zijn er in de Drechtsteden? En wat kan je eigenlijk met waterstof? Tijdens de webinar vertellen Andor van Dijk, strategisch adviseur duurzaamheid bij OZHZ, en André Boer, directeur van Krohne-Netherlands  & Focus-On, alles over waterstof en waterstoftoepassingen.

Brede betrokkenheid

De betrokkenheid van OZHZ blijkt onder meer uit concrete aanvragen voor Wabo-vergunningen (milieu) voor het realiseren van een waterstoftankstation, maar ook door het uitvoeren van quick scans externe veiligheid en ruimtelijke ordening, zoals voor bestemmingsplannen. OZHZ begeleidde onder meer het vergunningstraject voor een pilot met mobiele opslag en een vulpunt voor waterstof voor een waterstofvrachtwagen in Schelluinen. Half juli wordt deze installatie afgebroken om op Europese tour te gaan.

Kansenkaart waterstof

Om bestuurders en ambtenaren van gemeenten en provincie, maar ook ondernemers, betrokkenen en belanghebbenden bij experimenten en praktijkproeven te inspireren en stimuleren, heeft OZHZ de kansenkaart waterstof ontworpen. De kansenkaart waterstof biedt een geografisch en actueel overzicht van (mogelijke) initiatieven van waterstoftankstations en de bedrijven die waterstof willen produceren en/of toepassen in hun processen. Mede door de kansenkaart hoopt OZHZ dat bedrijven bestaande bedrijfsprocessen en bedrijfsmiddelen aanpassen om in de waterstofketens te investeren. Tijdens de webinar licht Andor van Dijk de kansenkaart toe.

Artikel in Slagkracht

In de juni-uitgave van Slagkracht, het magazine van Werkgevers Drechtsteden, staat op pagina 30 een artikel over de betrokkenheid van OZHZ bij waterstofinitiatieven.

Deelnemen aan de webinar?

Aanmelden voor de gratis Webinar kan via de website van Werkgevers Drechtsteden.