Warmtebeeldcamera spot jonge reekalfjes

Sinds enkele jaren zet OZHZ drones in. Gecertificeerde boa’s gebruiken ze om bijvoorbeeld moeilijk toegankelijke natuurgebieden te inspecteren. Wietplantages, wildkampeerders en andere verstoringen nemen wij zo veel sneller waar. Sinds kort kunnen wij nog meer met de drone. We hebben er nu namelijk ook één met een warmtebeeldcamera.

Reekalfjes en jonge haasjes opsporen

Deze nieuwe drone is een belangrijke aanvulling op ons werk. We sporen hiermee jonge reekalfjes en haasjes op, die diep wegkruipen in het hoge gras. Dit opsporen is heel belangrijk bij het maaien, want deze jonge diertjes worden helaas regelmatig vermorzeld door de maaimachine. Ook al doet de bestuurder van de maaimachine nog een ronde. Vaak zijn ze op een halve meter afstand nog steeds niet te zien. De diertjes sporen wij steeds vaker op dankzij het warmtebeeld.

In de vroege ochtend

We doen dit bij landbouwpercelen waarvan we weten dat er regelmatig reeën zijn. Onze boa’s laten de speciale drone in de ochtend over het veld gaan. Dit doen wij vlak voor het maaien. Jonge reekalfjes en haasjes worden daarna met wat gras, takjes of bladeren in de hand uit de baan van de maaier gelegd.

Ook voor het vinden van nesten

We kunnen nu ook werkzaamheden in de buurt van nesten van vogels verrichten. In de ochtend kunnen we zien of er bebroedde eieren van vogels in het veld of bomen liggen. Een nest hoeft niet altijd bezet te zijn, of zijn de eieren die gelegd zijn wel bebroed? Deze uitkomst is wel van belang om bepaalde werkzaamheden wel of niet toe te laten.

Vroege ochtend

Deze waarnemingen voeren wij vooral uit in de vroege ochtend. Dan zijn de temperatuurverschillen tussen de buitentemperatuur en bebroedde eieren, vogels en dieren zoals haasjes en kalfjes het grootst. Zo kunnen we ze beter waarnemen.

OZHZ houdt toezicht in natuurgebieden en beschermt diersoorten in de heel Zuid-Holland. Dit in opdracht van de provincie Zuid-Holland.