Veel overtredingen bij Ventjagersplaten

De vogels en vissen in het afgesloten stiltegebied de Ventjagersplaten worden helaas nog vaak gestoord. Sportvissers en recreatiebootjes weten het natuurgebied maar al te goed te vinden. Dit terwijl het verboden gebied is. Boa’s van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten voeren veel controles uit.

Vele vogels weten dit bijzondere natuurgebied in het Haringvliet te vinden. Zo zijn er de overwinteraars: de brilduikers, kuif-, krak-, berg- en wilde eenden, smienten, middelste zaagbekken. Zij eten hun buik vol om zo hun vetreserves aan te vullen. Zij maken nu weer hun trek naar het Noorden. Tegelijkertijd begint voor andere vogels nu het broedseizoen. Zo zijn de aalscholvers druk met het maken van hun nesten.

Blijf uit het afgesloten gebied

In de afgelopen maanden controleerden zowel doordeweeks als in de weekenden de wij, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer het gebied. Bij bijna elke inspectie troffen we overtreders aan. Meestal zijn het sportvissers, die op roofvissen vissen. Ze varen voorbij de grote gele drijvende tonnen die aangeven dat je er niet mag komen. Soms zelfs diep het gebied in, en soms ook met volle snelheid. Dit is een flinke verstoring voor de vogels in deze belangrijke tijd van het jaar.

Veel plekken om te vissen

Gelukkig zijn er genoeg plaatsen waar varen en vissen wel mogelijk is. Samen met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en Sportvisserij Nederland is overzichtskaart gemaakt. Daarop staat precies waar je wel en niet mag komen in het Haringvliet. Vanzelfsprekend liggen er ook boeien in het water die dit aangeven. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen kan genieten van de mooie natuur, mens en dier.