Strenge regels rond kunstmeststof ammoniumnitraat

Op 4 augustus vond in Beiroet (Libanon) een explosie plaats van (waarschijnlijk) een grote hoeveelheid ammoniumnitraat die lag opgeslagen in een loods in de haven. De explosie heeft enorme schade en zeer veel slachtoffers tot gevolg. Alhoewel er nog veel onduidelijk is over de oorzaak van de explosie in Beiroet, achten deskundigen de kans klein dat een explosie van zo’n omvang in Nederland kan plaatsvinden. OZHZ biedt graag duidelijkheid over de situatie in onze regio.

Indeling in vier groepen

Ammoniumnitraat, de chemische verbinding die volgens de Libanese autoriteiten de enorme ontploffing in Beiroet heeft veroorzaakt, wordt ook in Nederland geproduceerd en opgeslagen. Vermengd met kalk wordt de stof in korrelvorm gebruikt als kunstmest. Vanwege het ontploffingsgevaar gelden strikte (Europese) regels voor het produceren en de opslag van meststoffen waaronder ammoniumnitraat. Volgens deze regels wordt ammoniumnitraat op basis van de risico’s en de stofeigenschappen in vier groepen ingedeeld. Alleen ammoniumnitraat uit groep vier kan ontplofbaar zijn. Daar is wel een externe bron (bijvoorbeeld een brand) voor nodig. De andere groepen hebben dit risico niet.

Vergunningen voor opslag zonder explosiegevaar

Vanuit de verantwoordelijkheid voor de BRZO-bedrijven heeft de DCMR een overzicht opgesteld waar in de provincies Zuid-Holland en Zeeland opslagen van ammoniumnitraat aanwezig zijn. BRZO staat voor Besluit Risico’s Zware Ongevallen. De eisen voor opslag van de stoffen zijn zeer streng. Ook voert de DCMR samen met o.a. de Veiligheidsregio bij deze bedrijven aangekondigde en onaangekondigde inspecties uit. Binnen de regio Zuid-Holland Zuid zijn vergunningen voor de opslag van ammoniumnitraat afgegeven voor de volgende locaties:

  • Hoeksche Waard (bij Van Iperen Westmaas)
  • Dordrecht (bij TransTerminal Dordrecht)
  • Zwijndrecht (bij Brenttag)

In alle gevallen gaat het om groepen ammoniumnitraat in de niet-detonabele variant, zonder risico op ontploffing dus.

Zie ook het item van RTV Rijnmond van 6 augustus over dit onderwerp met medewerking van DCMR.