Overlast door vliegen in ’s-Gravendeel

OZHZ ontving vanaf maandag 13 juli een groot aantal klachten en meldingen over extreme overlast van vliegen in ’s Gravendeel, gemeente Hoeksche Waard. Medewerkers van OZHZ zijn direct op pad gegaan om ter plekke onderzoek te doen. De veroorzaker is bekend en heeft aangegeven zo snel mogelijk passende maatregelen te treffen. We verzoeken u om meldingen over deze overlast vooral nog via onze website te doen.

UPDATE DONDERDAG 13 AUGUSTUS

Op 11 augustus heeft OZHZ opnieuw een controle uitgevoerd. Gecontroleerd is op basis van het plan van aanpak ter bestrijding van de vliegenoverlast. Gebleken is dat er op de locatie een toename was van het aantal vliegen ten opzichte van de vorige controle. Het bedrijf heeft op 12 augustus van ons een aanschrijving ontvangen met een termijn van een week om verdere maatregelen te treffen om de vliegenoverlast verder in te perken. In de loop van volgende week zullen wij opnieuw ter plaatse een controle uitvoeren.

Als eerder benoemd zijn er dit jaar relatief veel vliegen door de zachte winter, het warme voorjaar en de warme zomer. De vliegen, nu aanwezig in de Hoeksche Waard, zijn dus niet alleen afkomstig van het bedrijf in ‘s-Gravendeel.

(Het bovenstaande is de update van donderdag 13 augustus, het oorspronkelijke bericht hieronder is geplaatst op 14 juli)

UPDATE DONDERDAG 23 JULI

Op 21 juli heeft het ongediertebestrijdingsbedrijf een 2e behandeling van het blikafval uitgevoerd. Op 22 juli heeft OZHZ vastgesteld dat de vliegen verder zijn ingekapseld en de aanpak lijkt te werken. Het bedrijf heeft in samenwerking met de ongediertebestrijder een plan van aanpak opgesteld waarin een doelmatige vliegenbestrijding van de huidige en toekomstige partijen blikafval staat omschreven. OZHZ gaat dit plan beoordelen en zal blijven toezien op een juiste wijze van opslag en vliegenbestrijding van deze afvalstroom.

(Het bovenstaande is de update van donderdag 23 juli, het oorspronkelijke bericht hieronder is geplaatst op 14 juli)

UPDATE VRIJDAG 17 JULI

Een gespecialiseerd bedrijf is vandaag, met behulp van een niet-giftig product, gestart met de bestrijding . De vliegen worden hierdoor ingekapseld. Het lijkt erop dat de aanpak direct werkt. Over een aantal dagen zal een 2e behandeling volgen.

(Het bovenstaande is de update van vrijdag 17 juli, het oorspronkelijke bericht hieronder is geplaatst op 14 juli)

UPDATE WOENSDAG 15 JULI

Het ongediertebestrijdingsbedrijf is op woensdag 15 juli ter plaatse geweest. Om de overlast effectief en zonder schade aan het milieu te kunnen verhelpen, heeft het bedrijf een plan van aanpak opgesteld. OZHZ en de Veiligheidsregio zullen dit plan eerst nog beoordelen voordat tot uitvoering wordt overgegaan. De hoop van het ongediertebestrijdingsbedrijf is dat de werkzaamheden vrijdagmorgen 17 juli van start kunnen gaan. Overigens zijn er dit jaar relatief veel vliegen door de zachte winter en het warme voorjaar. De vliegen, nu aanwezig in de Hoeksche Waard, zijn dus niet alleen afkomstig van het bedrijf in ‘s-Gravendeel.

(Het bovenstaande is de update van woensdag 15 juli, het oorspronkelijke bericht hieronder is geplaatst op 14 juli)

De overlast van vliegen bleek vooral er te zijn in de directe omgeving van een bedrijf gevestigd aan de Havenweg. Na enig onderzoek werd geconstateerd dat er op het terrein van dit bedrijf een ruime hoeveelheid aluminium blikafval is opgeslagen. Dit blikafval bestaat voornamelijk uit lege frisdrankblikjes en dergelijke en bevat nog resten product (zoals vocht, suikers, et cetera) waar de vliegen in grote getalen op afkomen.

Bestrijding zo snel mogelijk

Bij navraag blijkt het te gaan om een tijdelijk opslag voor verdere verwerking, omdat de Waalhaven in Rotterdam momenteel geen verdere opslagcapaciteit heeft. Het bedrijf heeft inmiddels een ongediertebestrijdingsbedrijf in de arm genomen. Morgen zal dit bedrijf ter plaatse beoordelen op welke wijze de overlast het beste kan worden bestreden. Het opgestelde plan van aanpak zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan onze dienst. Voorkomen moet worden dat door de bestrijding verontreiniging van het milieu optreedt. Wij doen tevens nader onderzoek op basis van de aan het bedrijf verleende vergunning.

Wij zullen u via deze pagina informeren over de voortgang.