Samenwerking bij opstellen omgevingsvisie Papendrecht

Dat de invoering van de Omgevingswet tot 1 januari 2022 is uitgesteld, wil niet zeggen dat overheden en organisaties, die druk bezig waren met de voorbereidingen, nu hard op de rem trappen. Door het uitstel ontstaat meer tijd voor het implementatietraject; die tijd wordt nu ook benut om te oefenen en van elkaar te leren als het gaat over integraal denken en doen, het begeleiden van initiatieven. We spraken erover met Wilco van Oosten, projectleider Omgevingsvisie bij de gemeente Papendrecht.

In Papendrecht is onlangs de concept omgevingsvisie opgeleverd. Deze is tot stand gekomen door samen te werken met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zuid-Holland (GGD ZH), Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).

Kan je iets zeggen over de rol van OZHZ?

”OZHZ, VRZHZ en GGD ZH hebben op ons verzoek een integraal advies gegeven ten behoeve van de visie. Dat was een goede stap, omdat de omgevingsvisie ook is bedoeld als integrale toekomstvisie.”

Hoe zag de samenwerking met OZHZ er uit?

”Er is op zich niet veel contact geweest tussen de gemeente Papendrecht en OZHZ. De vraag om een integraal advies hebben we per e-mail gesteld aan alle drie partijen en daarna hebben we een keer een ‘videocall’ gehad. De drie instanties zijn vervolgens aan de slag gegaan om tot een integraal advies te komen. Naast het maken van dat advies was er bij de partijen ook behoefte aan nadere informatie. Wat wil de gemeente precies? Hoe wil de gemeente dat organiseren? Eigenlijk veel vragen die nodig zijn om een goed inhoudelijk advies te kunnen geven. Ik vind het best wel stoer, dat de drie instanties toch de stap hebben genomen naar een gezamenlijk, integraal advies. Met alle ‘mitsen en maren’ die er bij horen. Ik ben oprecht blij met het resultaat en heb het goed kunnen gebruiken bij het afronden van de conceptvisie. De meeste vragen vanuit de drie instanties komen namelijk ook aan de orde bij het opstellen van het omgevingsplan.”

Namens OZHZ was Arianne van Dorst, integraal adviseur bij de OZHZ, betrokken. ”Het maken van een Omgevingsvisie die past bij het gedachtegoed van de Omgevingswet is een zoektocht voor gemeenten maar ook voor hun adviseurs binnen de VRZHZ, de GGD ZH en de Omgevingsdienst. Het mee mogen denken in de ontdekkingstocht van Papendrecht was voor ons een leerzame ervaring en de samenwerking was prettig. Het is zoeken naar een goede mix van feitelijke informatie, kansen benoemen, prioriteiten stellen en win-win situaties benadrukken. Door mee te mogen denken en mee te mogen uitwerken, zijn we op een goede manier betrokken geweest.”

Welke toegevoegde waarde had OZHZ voor jullie?

Wilco vervolgt: ”OZHZ heeft vooral veel kennis van techniek en regelgeving ingebracht. Vanuit die kennis en ervaring is het best een opgave om op visieniveau de ‘juiste toon’ te vinden. Dat is OZHZ aardig gelukt. Het blijft daarna nog wel een uitdaging om er een integraal advies te maken. Dat lijkt mij ook best lastig voor OZHZ en ook voor de andere instanties. Integraliteit is immers iets anders dan een complete opsomming van  sectorale beleidsregels. Dat zie ik ook terug binnen mijn organisatie.”

Heeft corona invloed gehad op de samenwerking en/of de planningen?

”Nee, eigenlijk hebben we daar geen enkele last van gehad. In een ‘normale’ situatie was er misschien meer ‘live’ overleg geweest, maar op afstand hebben we ook uitstekend kunnen afstemmen. Ik heb de fysieke overleggen in dit opzicht niet gemist.”

Wat is de planning en hoe bereidt Papendrecht zich verder voor op de Omgevingswet?

“Het college zal de omgevingsvisie waarschijnlijk nog voor het zomerreces vaststellen. Na het zomerreces zal het worden aangeboden aan de gemeenteraad en kan – indien zo wordt besloten- het concept vrijgegeven worden voor inspraak. Vaststelling van de omgevingsvisie zou dan mogelijk begin 2021 kunnen plaatsvinden. Binnen de gemeente Papendrecht gaan we ons de komende tijd extra richten op het oefenen met integraal denken en doen, bijvoorbeeld via onze 2e kennisweek. Voor integraal denken zijn nu eenmaal andere competenties nodig.”