Samen bouwen aan de woningbouwopgave van Dordrecht

De gemeente Dordrecht heeft grote ambities op het gebied van woningbouw. Dordrecht wil groeien om haar sociaal-economische positie te versterken. En dat lukt! Was Dordrecht tot en met halverwege 2018 nog een krimpgemeente, sinds die tijd groeide Dordrecht met 1.000 inwoners. Deze groei wil Dordrecht doorzetten. En dat is nog een flinke uitdaging. OZHZ gaat die uitdaging graag met de gemeente aan en wil zo bijdragen aan de woningbouwopgave van de gemeente Dordrecht.
(ARTIST IMPRESSION: Bureau Rijnboutt, Amsterdam)

 

Snelheid is een belangrijke factor bij het realiseren van de ambities. De gemeente en OZHZ hebben daar grote stappen in gezet. Waar het landelijk gemiddeld vijf jaar duurt om van een plan tot een besluit te komen, duurt dat in Dordrecht gemiddeld twee jaar ,,De hele gemeenteraad ziet het belang van deze groeiambitie voor de stad, om de voorzieningen op peil te houden. We hebben echt met elkaar gekeken hoe we de vaart erin kunnen krijgen”, zegt wethouder Piet Sleeking van ruimtelijke ontwikkeling.

Sneller van plan tot besluit

De gemeente introduceerde onder andere een ‘fast lane’ voor initiatieven, startte een commissie grote projecten en versterkte de samenwerking met projectontwikkelaars. Daarnaast wees de gemeente gebieden aan waar, door het toepassen van landelijke wetgeving, vooruitgelopen mag worden op de Omgevingswet. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor initiatieven.

Welke rol speelt OZHZ hierbij?

OZHZ sluit hierop aan door vooral te versnellen bij het behandelen van de aanvraag, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Dat doen wij door:

  • Vroegtijdig betrokken te zijn.

Vaak is OZHZ al voordat de aanvraag wordt ingediend in gesprek met de gemeente en aanvrager. Op die manier dragen wij eraan bij dat de aanvraag bij indiening zo volledig mogelijk is. Daardoor kunnen wij deze efficiënt beoordelen. Ook tijdens de behandeling van de aanvraag blijven wij in nauw contact met de gemeente en aanvrager.

  • Te werken in gebiedsteams.

De vergunningverleners van OZHZ werken in gebieden. Op die manier zijn zij goed bekend met een gebied, maar ook met de gebiedsmanagers bij de gemeente. Dit draagt bij aan een goede samenwerking en korte lijnen tussen aanvrager, gemeenten en OZHZ.

  • Kleinere aanvragen via een verkorte procedure te behandelen.

Door kleine aanvragen zeer efficiënt en met een korte doorlooptijd te behandelen, blijft er meer tijd over om de grote aanvragen goed te begeleiden.

Van verkennen tot vergunnen

De uitdaging is groot. Dordrecht wil groeien binnen de bebouwde kom. Het vinden van geschikte locaties voor woningen, met behoud van ruimte voor onder andere groen en water, is daarom des te meer een uitdaging. Met verkennende onderzoeken helpt OZHZ bij het vinden van geschikte locaties. Daarbij scannen we de omgeving en anticiperen we op wet- en regelgeving die de ontwikkelaar tegenkomt bij het aanvragen van de vergunning. Met het project ‘Samen op de kaart’ combineren we data die de gemeente en OZHZ beschikbaar hebben over bijvoorbeeld geluid, lucht, externe veiligheid en gezondheid. Deze informatie geven wij via kaarten weer, waardoor letterlijk een goed beeld ontstaat over mogelijk woningbouwlocaties.

De praktijk: 720 woningen op parkeerterrein van het Albert Schweitzer ziekenhuis

Al in 2018 voerde OZHZ de eerste onderzoeken uit voor deze locatie. Ook adviseerde OZHZ over het bestemmingsplan. Inmiddels heeft de gemeente de bouw van 720 woningen gegund aan Ballast Nedam Development. Kort na de gunning stond een eerste gesprek tussen de gemeente, OZHZ en de ontwikkelaar gepland. Aan een zogenaamde omgevingstafel komen de partijen gezamenlijk  tot een goede, gedragen aanvraag. Met als doel een soepel proces van vergunningverlening. En dan, vergunning klaar, bouwen maar!