Quads, drones, speciale auto's voor het strand: niets is te gek

Bouwen zonder vergunning in een natuurgebied, dumpingen van afval en vernielingen, mensen in een afgesloten gebied, loslopende honden en kitesurfen in beschermde rustgebieden van vogels… Helaas is dit niets nieuws. Toch moet én gaat dit ook veranderen, als het aan ‘de natuurbeschermers’ ligt. Eind deze zomer vindt voor het tweede jaar op rij een grote landelijke handhavingsactie plaats. Boa’s en inspecteurs van tientallen organisaties gaan samen op alle stranden en duinen controleren.

OZHZ-inspecteur en initiatiefnemer van de actie Laura Markus: “We willen mensen bewust maken dat we in Nederland een bijzonder kust- en duingebied hebben. Wat we natuurlijk ook zo bijzonder willen houden.” Van Zeeuws-Vlaanderen tot op de Waddeneilanden: de boa’s controleren, spreken aan én gaan in gesprek.

Toezicht is belangrijk voor de bescherming van natuurgebieden

In heel Zuid-Holland houdt OZHZ toezicht in alle Natura 2000-gebieden. Dit zijn beschermde natuurgebieden, waar ook de kust en de duinen onder vallen. Laura: “We kijken of mensen niet de regels van de Wet natuurbescherming, de Algemeen Plaatselijke Verordening en de regels van het Waterschap overtreden”. Dit is belangrijk. “Zoals voor de vogels. Zij rusten in bepaalde gebieden, voordat zij doorvliegen naar hun volgende bestemming. Komen hier mensen? Dan wordt hun rust ruw verstoord. Door controles te doen, beschermen we de natuur.”

Toezicht: te land, ter zee en in de lucht

Natura 2000-gebieden zijn vaak grote gebieden. Ook zijn niet alle gebieden even toegankelijk. “Bij onze controles hebben we quads en speciale auto’s die op het strand kunnen rijden, we gaan te voet, hebben een boot en zetten vaak ook onze drone in. De drone kan op veel moeilijk begaanbare plekken komen en ziet in korte tijd veel meer dan wij kunnen zien”, vervolgt Laura.

Mijn werk heeft effect als je door de jaren heen de populatie van bepaalde diersoorten ziet toenemen. Of als je ziet hoe de natuur ten goede verandert.

Laura Markus

Samenwerking met partners is essentieel

Daarnaast spelen onze samenwerkingspartners ook een belangrijke rol. We werken vaak samen met RUD Zeeland, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, politie, gemeenten, Waterschappen (zoals Dunea, Waternet en Hoogheemraadschap) Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Landschappen. Samen met deze partners is in 2018 voor het eerst een grootschalige landelijke havingsactie gestart langs de hele kust (Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland). Dit was erg succesvol. De ervaring leert dat hoe intensiever de controles, hoe meer de overtredingen uiteindelijk afnemen. “Overtreders weten of begrijpen niet altijd waarom iets niet mag. Te vaak wordt nog gedacht: ‘oh, ik loop maar even door dit gebied’ of ‘ik wil toch even snel een foto van dichtbij maken’. Tijdens de controles gaan we met de mensen in gesprek, over waarom de regels er zijn en waarom wij daarop controleren. En ja, dan volgt ook weleens een boete. Dat hoort er ook bij.”

Handhavingsactie met noordelijke kust en de Waddeneilanden

Naast de kust van Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland doen dit jaar ook de noordelijke kust en de Waddeneilanden mee. Laura: “Erg leuk en goed dat de Waddeneilanden nu meedoen. En dat het nu provincie-overschrijdend is. Met 5 provincies zijn we actief en zoeken we de samenwerking op. Het voelt goed om zo je steentje bij te dragen.”

Het hele jaar door op pad

Naast de landelijke handhavingsactie zijn er het hele jaar door acties. Acties op de Voordelta, bij de Biesbosch enzovoort. Allemaal om de natuur te beschermen. “Deze acties zijn belangrijk. Op korte termijn zie je misschien niet veel. Maar mijn werk heeft effect als je door de jaren heen de populatie van bepaalde diersoorten ziet toenemen. Of als je ziet hoe de natuur ten goede verandert”, sluit Laura af.

Langs de hele kust voeren toezichthouders controles uit.