OZHZ levert handhavers voor toezicht op naleven coronamaatregelen

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de coronamaatregelen in de nieuwe noodverordening. In samenwerking met alle tien gemeenten in de regio wordt nu onderzocht op welke wijze het toezicht het beste georganiseerd kan worden. In opdracht van de Veiligheidsregio hebben twee medewerkers van Dordrecht en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid de regie over dat onderzoek. Het doel is dat overal in de regio voldoende toezichthouders beschikbaar zijn.

Extra inzet

Waar nodig worden extra toezichthouders ingezet. OZHZ heeft in de afgelopen dagen al toezichthouders geleverd aan de gemeente Zwijndrecht. Ook het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) ondersteunt op meerdere plaatsen in de regio. Normaal gesproken richt het RIEC zich op het opsporen van ondermijnende activiteiten. Onze reguliere toezichthoudende activiteiten bij bedrijven en in de natuur zetten wij voort, met daarbij in acht nemend de voorschriften zoals RIVM heeft opgesteld. Wij bekijken per situatie of het verstandig is om een inspectie of bezoek uit te voeren. In gevallen waar er sprake is van veiligheids- of gezondheidsrisico’s zijn wij volledig op locatie inzetbaar.

Verlenging maatregelen tot 28 april

De regering heeft op 30 maart besloten alle eerder genomen maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan te verlengen tot 28 april. De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aan kunnen.

Lees hier meet over de nieuwe verordering