OZHZ geeft bodemadvies voor veilig onderhoud lantaarnpalen

OZHZ is in de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht en Gorinchem als bodemadviseur betrokken bij het onderhoud van lantaarnpalen. In deze gemeenten begeleidt OZHZ het bodemonderzoek dat voorafgaand aan de onderhoudswerkzaamheden nodig is om te garanderen dat de onderhoudsmonteurs hun werk Arbo technisch veilig kunnen uitvoeren.

OZHZ doet dit in opdracht van Bureau Openbare Verlichting (OVL), een gemeenschappelijke regeling waarin vanuit onze regio de genoemde gemeenten participeren. OVL voert daarnaast – met ondersteuning van andere Omgevingsdiensten – ook onderhoudswerkzaamheden voor andere regio’s uit.

Historisch bodemonderzoek

In Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht en Gorinchem verricht OZHZ o.a. historisch bodemonderzoek om te kijken of zich in de grond mogelijk verontreinigde stoffen bevinden. Als uit dit onderzoek blijkt dat dit niet zo is, kan de aannemer van OVL aan de slag. Soms is nog aanvullend onderzoek nodig van een door OZHZ geselecteerd bodemadviesbureau voordat de aannemer aan het werk kan. Dankzij deze adviezen kan het onderhoud van de lantaarnpalen op een veilige en verantwoorde manier plaatsvinden.

BUS-melding

Indien het nodig is om eerst een sanering uit te voeren, kan OZHZ namens OVL een BUS-melding (Besluit Uniforme Saneringen) in het kader van de Wet Bodembescherming indienen bij het bevoegd gezag. Daardoor kan de saneringsprocedure sneller en tegen lagere kosten plaatsvinden. Zowel in 2019 als in 2020 heeft OZHZ twee keer een BUS-melding ingediend.

Kennisuitwisseling

Naar aanleiding van de succesvolle samenwerking heeft OZHZ inmiddels contact gelegd met collega’s van omgevingsdiensten in Midden-Holland en Utrecht om kennis uit te wisselen en te kijken of zij OVL op een zelfde wijze kunnen adviseren, zodat zij het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. De samenwerking tussen OZHZ en OVL, die vorig jaar van start is gegaan, is in 2020 voortgezet.