OZHZ doet mee aan grootschalige controle

Op EuroParcs Resort De Biesbosch in Dordrecht is dinsdag een grootschalige controle uitgevoerd. Deze controle doen we samen met gemeente Dordrecht, de politie, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Rotterdam (RIEC) en het inspectieteam van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW).

Eventuele overtredingen worden geïnventariseerd

De controle duurt de hele dag. De gemeente Dordrecht inventariseert eventuele overtredingen. Afhankelijk van wat daar uitkomt wordt er gekeken of er (bestuurlijke) maatregelen genomen moeten worden. De aanleiding voor deze grootschalige controle zijn de vele meldingen van overlast en signalen van illegale en ondermijnende activiteiten.

Waarom een grootschalige controle?

Een grootschalige controle (ook wel integrale controle genoemd) biedt niet alleen de ondernemer meer helderheid, maar ook verschillende instanties. Door samen een controle aan te pakken, worden blinde vlekken zichtbaar. Samen zie je tenslotte meer. Zo komen de inspecteurs van OZHZ tijdens hun controles op plekken waar een politieagent of boa niet zomaar komt. Dit biedt veel kansen om bijvoorbeeld ondermijning aan te pakken. Onze inspecteurs weten steeds beter wat aanwijzingen kunnen zijn voor ondermijning en hebben daardoor steeds meer een signalerende rol naar politie en gemeente.