Reactie OZHZ op rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid “Industrie en omwonenden”

Hoe worden inwoners in Nederland beschermd tegen de risico’s van industriële uitstoot en lozingen? Daar deed de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoek naar. Deze uitstoot en lozingen kunnen namelijk schade veroorzaken aan de gezondheid. OVV geeft adviezen. Wij zijn blij met het rapport. Veel adviezen zien wij ook als belangrijke stappen om te zetten. Hier zijn we al mee bezig.

Samengevat adviseert de Onderzoeksraad:

  • Omwonenden moeten erop kunnen vertrouwen dat zowel overheid als bedrijf zich verantwoordelijk voelen en zorgdragen voor een gezonde leefomgeving.
  • Daarnaast moeten de mogelijkheden binnen het systeem van normering, vergunningverlening, toezicht en handhaving beter worden benut.
  • Tot slot verdienen zowel de ontwikkeling als het benutten van kennis een impuls.

Bekijk het volledige rapport op de website van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

We zijn blij met de aanbevelingen

We sluiten ons aan bij de reactie van Provincie Zuid Holland en DCMR. De kwaliteit van ons werk kan nog beter. Daarom stimuleren we kennisuitwisseling en bevorderen samenwerking met en tussen de omgevingsdiensten. Zo streven we naar een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving voor onze inwoners.