Mogelijk meer stankoverlast in Alblasserdam door extra maatregelen bedrijf

Er blijven meldingen binnenkomen van stankoverlast in Alblasserdam (rond de Edisonweg en Grote Beer). De oorzaak is bekend. Het bedrijf Den Ouden Tanktransport heeft bij een van de bedrijfsprocessen warm water in het riool geloosd. Daardoor is vermoedelijk de stank in het riool ontstaan. Het bedrijf werkt nu aan een oplossing. Bij deze werkzaamheden kan de omgeving tijdelijk extra stankoverlast ervaren.

Het bedrijf loost extra gekoeld water in verschillende punten van het bedrijfsproces. Hiermee koelt het water in het riool sneller. Dit koelen verloopt alleen langzamer dan verwacht. Daarom neemt het bedrijf extra maatregelen. De voorzuiveringstank wordt nu leeggehaald en afgevoerd. Deze werkzaamheden duren tot vannacht 2.00. Dit kan extra stankoverlast veroorzaken. Met al deze acties neemt de stank mogelijk vanaf maandag af.

Er worden monsters van het geloosde water genomen

Het lozen van water in het riool is niet gevaarlijk voor de gezondheid. Het waterschap neemt monsters van het geloosde water. Daarmee wordt gekeken of het inderdaad om het geloosde water gaat wat volgens de vergunning geloosd mag worden.

Vervolgstappen voor het bedrijf

Den Ouden Tanktransport moet onderzoek doen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. Daarmee moeten ze ook laten zien wat zij gaan doen om herhaling in de toekomst te voorkomen. OZHZ controleert of het bedrijf de voorschriften van de vergunning heeft nageleefd.