Onderzoeken naar lood in bodem deel II afgerond

In onze regio is sprake van een diffuse verontreiniging van lood in de bodem. Om die reden heeft de provincie Zuid-Holland aan OZHZ de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar tuinen aan de West Kinderdijk en Molenstraat (Nieuw Lekkerland). In 2018 hebben de eerste onderzoeken plaatsgevonden.

Onderzoeken; deel II

Na een bewonersbijeenkomst in februari 2018 hebben zich 85 nieuwe mensen aangemeld om bodemonderzoek te laten uitvoeren in hun tuin.

Deze onderzoeken zijn inmiddels allemaal afgerond. De eigenaren hebben de rapporten met onderzoeksresultaten allemaal ontvangen.

Tijdens de bijeenkomst van 15 mei 2019 is door het onderzoeksbureau een nadere toelichting gegeven op de onderzoeken en is door de provincie Zuid-Holland verteld wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren.

Resultaten en acties 2019

In driekwart van de onderzochte tuinen is een sterke loodverontreiniging gemeten. Van deze tuinen wordt in de komende periode een risicobeoordeling gemaakt. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de mate van verontreiniging, maar ook naar hoe en door wie de tuin gebruikt wordt.

Op basis daarvan wordt dan bepaald of sanering wel of niet nodig is. Het onderzoeksbureau gaat hierin uiterst zorgvuldig te werk en dit heeft tijd nodig. De verwachting is dat binnen nu en drie maanden alle risicobeoordelingen gereed zijn.

Na dit project/pilot

Als alle risicobeoordelingen bekend zijn en de benodigde saneringen zijn uitgevoerd, dan hebben alle deelnemers aan dit onderzoek de zekerheid van een tuin met veilige grond voor het huidig gebruik. Ook hebben deze eigenaren dan alle benodigde documenten in handen voor mogelijke grondtransactie.