Onderzoek PFOA in Giessenlanden en Molenwaard vraagt om vervolg

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is nauw betrokken bij diverse PFOA-onderzoeken in de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard. Inmiddels is ook het onderzoeksrapport ‘fase 1, 2 en 3 in Molenwaard’ gepubliceerd. De aangetroffen gehalten zijn vrijwel overal laag. Wel zijn er nog steeds veel vragen.

In de hele regio komt PFOA voor. Via de wind en de regen is de stof PFOA in het verleden neergekomen in een breed gebied rond en benedenwinds van de fabriek DuPont/Chemours. In de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden loopt een gefaseerd onderzoeksprogramma, waarbij  verspreid over diverse plaatsen in de gemeenten onderzoek is uitgevoerd naar PFOA en de opvolger GenX. Het doel is om meer duidelijkheid te krijgen over de omvang van de verspreiding, de mogelijke effecten en om helderheid te geven over hoe hiermee om te gaan.

Bekijk hier het laatste onderzoeksrapport naar het voorkomen van PFOA in de bodem.

Het vervolg

Er kom nog extra onderzoek in de Alblasserwaard, onder andere naar irrigatiewater. Via de websites van de gemeente Giessenlanden en de gemeente Molenwaard leest u meer over het vervolgonderzoek. Ook leest u daar meer over het onderzoek van de NVWA en het gezondheidsonderzoek van de Dienst Gezondheid & Jeugd.