Onderzoek naar lood in speeltuinen

Door eeuwenlang gebruik zit er op veel plaatsen in Zuid-Holland lood in de bodem. Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral bij jonge kinderen tot 6 jaar. OZHZ doet daarom samen met de provincie Zuid-Holland bodemonderzoek in kinderspeelplaatsen. Zo wordt duidelijk of er een risico is en of extra acties nodig zijn.

Het bodemonderzoek is belangrijk voor de gezondheid. Lood is namelijk niet goed voor de ontwikkeling van de hersenen van jonge kinderen. Zij kunnen lood binnenkrijgen, door bijvoorbeeld hun vingers in hun mond te steken tijdens het buiten spelen. Kinderen tot 6 jaar vormen een kwetsbare groep. Daarom vindt het onderzoek plaats bij de kinderspeelplaatsen.

In sommige speeltuinen is extra bodemonderzoek nodig

OZHZ heeft samen met de gemeenten in de regio de speeltuinen in kaart gebracht, zoals bij scholen, kinderopvang of openbare speellocaties. Op basis van historische informatie en eerder uitgevoerde bodemonderzoeken bekeken bodemexperts of op deze locaties hogere loodgehalten te verwachten zijn. Ook is nagegaan of de spelende kinderen in contact kunnen komen met de grond. Bij een volledig betegelde speeltuin, is dit bijvoorbeeld niet zo. Op basis van deze gegevens is helder waar extra onderzoek nodig is. Daar gaan onderzoeksbureaus bodemmonsters nemen. Er zijn dus ook speeltuinen, waar dit niet nodig is.

U kunt een onderzoeksbureau aan het werk zien

Binnenkort gaat een onderzoeksbureau een aantal speeltuinen onderzoeken. Onderzoekers nemen een bodemmonster. Zij nemen dan een klein beetje grond mee, dat daarna in het lab geanalyseerd wordt. De uitkomsten van het onderzoek verwachten we begin 2019. Dan wordt duidelijk of er risico’s zijn en wordt gekeken of er maatregelen in de betreffende speeltuin nodig zijn.

Zo kunt u de inname van lood zoveel mogelijk voorkomen: gebruiksadviezen

Lood komt alleen het lichaam in via hand-mondcontact, oftewel; door het ‘eten’ van aardedeeltjes uit loodhoudende bodem. Door het binnen krijgen van aardedeeltjes te voorkomen, wordt het risico aanzienlijk beperkt. Samen met de GGD’s zijn er gebruiksadviezen opgesteld, vooral gericht op ouders van jonge kinderen. Deze gelden alleen als er lood in de bodem wordt verwacht.

Wij houden u op de hoogte

Zodra meer duidelijk is over de uitkomsten van het onderzoek, informeren wij u. Heeft u vragen over bodemonderzoeken naar lood? Bel dan gerust met ons via 078-7708585.