Metingen OZHZ bij bouwplaats Hoog Dalem

Op donderdag 19 december zijn 2 woningen op een bouwplaats in Hoog Dalem (fase B3, Kapitein) afgesloten nadat 2 bouwlieden onwel zijn geworden. OZHZ voert metingen uit om de oorzaak te achterhalen.

OZHZ doet onderzoek

Tijdens het onderzoek blijft de bouwplaats uit voorzorg gesloten. Metingen geven geen aanleiding tot aanvullende maatregelen. Meer resultaten van het onderzoek verwachten we medio januari 2020. De bouwplaats is tijdens de kerstvakantie dicht, zoals gebruikelijk.

Geen maatregelen in de directe omgeving

Het onwel worden van de bouwlieden vond plaats tijdens werkzaamheden die in of naast de woningen waren. Metingen geven op dit moment geen aanleiding tot maatregelen in de directe omgeving.

Heeft u vragen? Neem contact op!

Ervaart u overlast van een bedrijf? Bijvoorbeeld door geluid, geur, licht, trillingen of stof? Of ziet of vermoedt u milieuvervuiling, bijvoorbeeld naar de bodem of het water? Geef dit aan onze medewerkers door via (088) 333 555.

Heeft u dringende vragen over het bouwproject, dan kunt u terecht bij de bouwer: Heijmans, telefoon (073) 543 5111.