Legionellaverspreiding via sommige afvalwaterzuiveringsinstallaties

In sommige afvalwaterzuiveringsinstallaties kan legionella goed groeien. Dit geldt vooral als water in de bassins voor zuivering warm is en er lucht in geblazen wordt. Daar kunnen mensen ziek van worden. Op 14 januari publiceerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) twee onderzoeksrapporten over dit onderwerp. OZHZ werkte mee aan de inventarisatie in Zuid-Holland Zuid en nam deel aan de landelijke werkgroep.

In 2018 werd bekend dat legionellabacteriën ook via biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties in de lucht kunnen komen. Daarom controleerde OZHZ op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de zuiveringsinstallaties. Onze inspecteurs bezochten in 2018 en 2019 verschillende locaties in onze regio. We brachten in kaart of er risico’s waren en bespraken de mogelijke maatregelen met de bedrijven. Onze inventarisatie is gedeeld met het RIVM voor verder, landelijk onderzoek.

Maatregelen nodig

Vorig jaar adviseerde het RIVM al om tijdelijke maatregelen te nemen. Het RIVM concludeert nu: “Het is belangrijk dat installaties met een verhoogd risico op verspreiding van Legionella metingen laten doen en geschikte maatregelen nemen.”

In haar rapporten beschrijft ze welke maatregelen de verspreiding kunnen tegengaan en heeft van enkele maatregelen het effect onderzocht. Sommige maatregelen helpen goed, maar het effect van een maatregel kan tussen installaties verschillen. Het effect hangt namelijk af van het zuiveringsproces en de grootte van de installatie. Het is daarom belangrijk om per installatie het risico op verspreiding van legionella te onderzoeken. Zodat installaties daarna geschikte maatregelen kunnen nemen.

Meer over de RIVM-onderzoeken

Afvalwaterinstallaties in Zuid-Holland Zuid

OZHZ houdt toezicht op twee afvalwaterzuiveringsinstallaties waar mogelijk legionella kan groeien en zich verspreiden. Deze installaties worden regelmatig bemonsterd. Tot nu toe is hier geen legionella aangetoond. Met de bedrijven overleggen onze inspecteurs welke eventuele verdere maatregelen nodig zijn.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over uw gezondheid of legionella? U kunt dit altijd bespreken met uw huisarts of contact op nemen met de Dienst Gezondheid & Jeugd / GGD. U bereikt hen via 078 – 770 8500. Ook kunt u op de site van het RIVM meer lezen over legionella.

Meer lezen over legionella