Legionellaverspreiding via afvalwaterzuiveringslocaties

Via biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties kunnen legionellabacteriën in de lucht komen, dat is onlangs bekend geworden. Je kunt ziek worden door het inademen van deze bacteriën. Hoewel die kans klein is, is het belangrijk om besmetting te voorkomen. Daarom controleerde OZHZ op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur de zuiveringsinstallaties. We brachten in kaart of er risico’s zijn en bespraken de mogelijke maatregelen met de bedrijven. Het RIVM doet nader onderzoek.

Deze manier van legionellaverspreiding werd geconstateerd doordat er opvallend meer legionella-besmettingen voorkwamen in Noord-Brabant. De oorzaak werd uiteindelijk achterhaald. Bij sommige biologische afvalwaterzuiveringslocaties bleek legionella zich te kunnen verspreiden. Eerder dit jaar stelden Kamerleden vragen hierover in de Tweede Kamer. Ook besteedt het tv-programma Zembla op 12 december aandacht aan dit onderwerp.

Voorkomen van ziektegevallen

In heel Nederland voerden de omgevingsdiensten een inventarisatie uit. In de regio Zuid-Holland Zuid bezochten inspecteurs acht verschillende afvalwaterzuiveringslocaties. Tijdens het bezoek keek OZHZ naar de vermoedelijke belangrijkste risicofactoren, de temperatuur van de zuivering en of de zuivering is afgedekt. Met bedrijven is gesproken over hoe ze eventuele risico’s zoveel mogelijk kunnen verkleinen. Het RIVM gebruikt de gegevens uit de inventarisatie voor het onderzoek.

Oorzaak achterhalen soms lastig

Legionellabacteriën komen van nature voor in de grond en in het water. De meeste mensen worden niet ziek van deze bacterie. Als er wel ziekteverschijnselen optreden gebeurt dat meestal vijf à zes dagen na de besmetting (met een uitloop van twee tot negentien dagen). Na melding van een patiënt doet de GGD onderzoek naar de mogelijke bron van de besmetting. Ondanks dat onderzoek blijft bij veel patiënten onbekend wat de besmettingsbron was. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  doet onderzoek naar mogelijk alternatieve besmettingsbronnen. Op deze manier is de biologische afvalwaterzuiveringslocatie als bron bekend geworden.

Meer over gezondheid & onderzoek