Last onder dwangsom opgelegd voor het verstoren van beschermde kerkuil

Onze inspecteurs kregen de melding dat er mogelijk sloopwerkzaamheden zouden zijn bij een aantal oude barakken grenzend aan de Rijnsburgerweg in Voorhout waar ook een kerkuil zou verblijven. Na een bezoek bleek dit inderdaad het geval te zijn. De werkzaamheden zijn onmiddellijk gestopt. In deze situatie heeft de eigenaar hier namelijk een ontheffing voor nodig op grond van de Wet natuurbescherming. Helaas merkten wij op dat de eigenaar de verstoring van de verblijfplaats van de kerkuil toch heeft voortgezet.

Nest- en rustplaatsen kerkuil het hele jaar door beschermd

Volgens de Wet natuurbescherming is de verblijfplaats van de kerkuil het hele jaar door beschermd en moet het altijd toegankelijk zijn. Dit is belangrijk anders kan de uil bijvoorbeeld niet bij de jongen komen. Naast de kerkuil is de kans groot dat er ook nog andere beschermde vogels en vleermuizen zitten. In opdracht van de Provincie Zuid-Holland houden wij toezicht op de Wet natuurbescherming en beschermen we samen deze dieren en de natuur.

De eigenaar krijgt een last onder dwangsom opgelegd

Wij gaan bestuursrechtelijk handhaven via een last onder dwangsom om herhaling van deze overtreding te voorkomen. De eigenaar had namelijk in eerste instantie de werkzaamheden gestaakt, maar heeft tussentijds toch weer de deuren gesloten. Hierdoor was de verblijfplaats van de kerkuil tijdelijk niet meer toegankelijk.

Heeft u bouw- of sloopplannen? Onderzoek uw omgeving

Als iemand bouw- of sloopwerkzaamheden wilt verrichten, is ecologisch onderzoek nodig om te kijken of er beschermde soorten zitten. Zijn deze aanwezig? Dan is vaak een ontheffing nodig. In de ontheffing worden passende maatregelen opgenomen waar u zich aan moet houden om de dieren (of planten) tijdens bouw- of sloopwerkzaamheden alsnog te beschermen. Een ontheffing kunt u aanvragen via de Omgevingsdienst Haaglanden.

Meer informatie over bouwen, slopen en natuur vindt u op onze website.