Laat op tijd uw verwarmingssysteem keuren

Bent u eigenaar of gebruiker van een gebouw met een verwarmingssysteem met een vermogen vanaf 70 kW? Dan bent u verplicht deze uiterlijk 10 maart 2024 te laten inspecteren. Deze inspectie noemen we de ‘SCIOS-keuring SCOPE 14’. Deze keuring is voorgeschreven in het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving (BBL).

SCIOS staat voor: Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties. Naast het regelmatig uitvoeren van onderhoud, blijft de keuring verplicht. Meer informatie over de keuring of gecertificeerde inspectiebedrijven? Bezoek deze website van SCIOS. De veelgestelde vragen en antwoorden over de keuring vindt u hieronder.

Wat is het nut van de inspectie?

De SCIOS-keuring SCOPE 14 is speciaal ontworpen om de energieprestatie van uw verwarmingssysteem te beoordelen. Deze keuring helpt u als gebruiker en/of eigenaar bewuster te worden van het energiegebruik. Het stimuleert om energiebesparende maatregelen te nemen.

Welke systemen vallen onder de verplichte keuring?

De SCIOS-keuring SCOPE 14 is verplicht voor verschillende soorten verwarmingssystemen met een vermogen van meer dan 70kW:

  • gasgestookte installaties
  • systemen met vaste of vloeibare brandstoffen
  • verwarmingssystemen zonder brandstof, zoals elektrische warmtepompen

Wanneer bent u vrijgesteld van de keuringsverplichting SCOPE 14?

Heeft u een energieprestatiecontract? Of is er in het gebouw een automatiserings- en controlesysteem (GACS) aanwezig? Dan zijn de verwarmingssystemen vrijgesteld van de keuringsverplichting SCOPE 14.

Wat is het vermogen van mijn installatie?

Het vermogen kunt u vinden op het typeplaatje van de ketel of installatie. De informatie is ook terug te vinden in de documentatie of op te vragen bij de installateur van uw systeem.

Wat als mijn systeem al gekeurd wordt?

Het kan zijn dat meerdere keuringen van toepassing zijn op uw stookinstallatie. De keuringen van SCOPE 1, 2 en/of 7 beoordelen de installatie en leidingen op aspecten als veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. SCOPE 14 controleert de energieprestatie.

Wanneer moet ik laten keuren en door wie?

De keuringsplicht op SCOPE 14 is ingegaan op 10 maart 2020. Vanaf deze datum heeft u 4 jaar de tijd om uw installatie te laten keuren door een gecertificeerde inspecteur. Dus uiterlijk 10 maart 2024. U vindt deze inspecterende instanties op de website van SCIOS.

Wanneer geldt een uitzondering?

Als uw installatie na 10 maart 2020 gekeurd is volgens de SCIOS-keuring vanuit het Besluit activiteiten leefomgeving (bijvoorbeeld SCOPE 1 of 2) geldt een 4-jarentermijn vanaf de datum van deze keuring.