Klachten en meldingen december 2018 en januari 2019

Geluidsoverlast in december en januari

Naast het vuurwerk dat in deze periode voor veel geluidsoverlast zorgde, waren er ook een aantal andere oorzaken. Twee geluidsklachten waren afkomstig van een landbouw mechanisatiebedrijf. Zij veroorzaakte al voor een langere tijd geluidsoverlast. Dit bedrijf heeft al een dwangsom opgelegd gekregen. In de afgelopen jaren is vastgesteld dat het bedrijf al meerdere keren de last onder dwangsom overtreden heeft.

Ook veroorzaakte het inzamelen van afvalstoffen geluidsoverlast in Sliedrecht. Zonder verleende vergunning voerde het desbetreffende bedrijf afvalstoffen af en aan. Hierdoor ontstond onder meer overlast van geluid. Het bedrijf heeft de activiteit binnen de gestelde termijn beëindigd.

Meld uw milieuklacht

Naast geluid zijn er ook andere factoren die overlast kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan bodemverontreiniging, of lichthinder van grote bilboards. Dit kunt u allemaal melden via de milieuklachtenlijn (telefoonnummer: 0888 333 555). Onze wachtdienstmedewerkers gaan zo snel mogelijk aan de slag met uw melding.