Inloopavond over vergunning Janssen Recycling Group BV

In 2017 heeft Janssen Recycling een aanvraag ingediend voor wat kleine wijzigingen binnen het bedrijf en voor herziening van de geluidsituatie. Wij hebben hiervoor een ontwerp omgevingsvergunning opgesteld. Omwonenden van het bedrijf zijn uitgenodigd voor een inloopavond over deze ontwerp omgevingsvergunning.

Janssen Recycling Group BV (JGR)

JGR in Dordrecht is een recycling bedrijf voor staalschroot. De voornaamste activiteiten zijn op- en overslag en knippen van staalschroot. Deze werkzaamheden leiden soms tot geluidsoverlast voor bewoners in de directe omgeving.

Inloopavond op 9 juli 2019

Deze inloopavond vindt plaats op dinsdag 9 juli 2019 tussen 19:30 en 21:00 uur (vrije inloop) in het gemeentehuis van Zwijndrecht. De hele avond zijn deskundigen van zowel OZHZ als het bedrijf aanwezig om vragen van inwoners te beantwoorden en een toelichting te geven op de aanstaande veranderingen, de procedures, etc.

Ervaart u ook overlast?

Tijdens het vergunningen traject is bekeken hoe geluidstechnische voorzieningen en organisatorische maatregelen de geluidbelasting omlaag kunnen brengen. Dit zou er toe moeten leiden dat bewoners in de directe omgeving minder geluidshinder ervaren.
Ervaart u ook overlast van dit bedrijf? En wilt u ook graag meer informatie? Dan bent u als betrokkene uiteraard van harte welkom.
Meld u dan wel even aan via communicatie@ozhz.nl