In mei leggen alle vogels een ei: het broedseizoen

Annemieke is inspecteur, inspecteur Wet natuurbescherming, om precies te zijn. Hierbij ligt de focus op het beschermen van plant- en diersoorten. Nu het lente wordt, vliegen vogels weer rond met takjes om nesten te maken. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat deze nesten gesloopt of verstoord worden. Hier vertelt Annemieke meer over!

Het is lente! Wat betekent dit voor de vogels?

Annemieke vertelt dat ook het broedseizoen voor de meeste vogels weer is gestart. “We houden hiervoor vaak de periode 15 maart tot 15 juli aan, maar sommige vogels starten al voor 15 maart of zijn na 15 juli nog niet klaar.” Ze geeft aan dat dit afhankelijk is van de vogelsoort.

En wat houdt het broedseizoen precies in?

“De nesten van alle inheemse vogels zijn op de grond van de Wet natuurbescherming beschermd”. Annemieke vertelt wat dit verder betekent: “Wanneer er bijvoorbeeld tijdens werkzaamheden in het broedseizoen een nest verloren gaat, dan is dit een overtreding. Wij kunnen dan als groene inspecteurs van OZHZ handhavend optreden. Dan geven wij bijvoorbeeld een boete of leggen we werkzaamheden stil. Ook is het belangrijk dat nesten niet verstoord worden. Daardoor kunnen vogels hun nest tijdelijk verlaten en grijpen vijanden vervolgens hun kans.”

En wat als er wel nesten zijn?

“Wanneer je wel nesten aantreft die in gebruik zijn, mogen deze nesten uiteraard niet verstoord of vernield worden.”  Maar Annemieke benadrukt dat het inventariseren echt geen makkelijke klus is. “Alleen in bomen met open kronen zijn nesten van grote vogels, zoals de ekster en de houtduif  te zien, maar in struweel en riet zijn de nesten van zangvogels visueel nauwelijks waarneembaar. De vogels verstoppen de nesten namelijk heel erg goed.”

Hoe weet je of er zangvogels in je achtertuin of werkgebied leven?

Hier heeft Annemieke een tip voor. “Het is handig om naar vogelzang te luisteren. Een zangvogel zingt in de broedtijd namelijk onder andere om zijn nest en de directe omgeving voor concurrenten te markeren. Wanneer je dus een zangvogel hoort, is het verstandig om snoei- of kapwerkzaamheden in de directe omgeving van de vogel buiten het broedseizoen uit te voeren.”

Wanneer je een zangvogel hoort, is verstandig om snoei- of kapwerkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren

En hoe zit het met andere vogels?

“Nesten van bijvoorbeeld de huismus en de buizerd zijn het hele jaar door beschermd. Wil je snoei- of kapwerkzaamheden uitvoeren waardoor zo’n nest of het omliggende essentiële leefgebied wordt aangetast? Dan is een ontheffing op de Wet natuurbescherming nodig. Ook zijn er vogels, zoals de weidevogels, die direct met de jongen het nest verlaten op zoek naar voedsel en bescherming. Dan heeft bescherming van het nest geen zin meer. Bescherming van de directe leefomgeving is dan weer heel belangrijk!”

Heb je daar een voorbeeld van?

“Vorig jaar liepen over een braakliggend bedrijventerrein verschillende vogelsoorten, zoals de kieviet, kleine plevier en tureluur, met hun jongen rond. Wij hebben deze vogels beschermd door te voorkomen dat er grondwerkzaamheden werden uitgevoerd.”