Handhavingsweekend Delta Noord: vis alleen met de vereiste vergunning

Samen met onze partners controleren we ieder jaar in en rondom de Natura 2000-gebieden. Dit doen we om te voorkomen dat beschermde dieren en planten in de Natura 2000 gebieden schade wordt aangedaan.

Waar zijn onze inspecteurs geweest?

De controles vonden plaats in en rondom de Natura 2000-gebieden Biesbosch, Oude Maas, Hollands Diep, Haringvliet, Krammer-Volkerak en Grevelingen.
Het ‘controle weekend’ viel dit keer samen met het Pinksterweekend en de opening van het roofvisseizoen. De combinatie met het mooie weer zorgde voor veel drukte: om 04.00 stond er al een file met auto’s en visbootcombinaties.

Wat viel op?

We voerden in totaal 505 controles uit. Daarbij werden 44 waarschuwingen gegeven en zijn 41 processen-verbaal opgemaakt.

Mensen in de gebieden kregen een bekeuring voor bijvoorbeeld het betreden van de afgesloten natuurgebieden, het niet gerechtigd ter plaatse vissen, het niet in bezit van vereiste vergunning of vispas of voor het in bezit zijn van kruisnet en gefileerde vis.

Ook werden boetes uitgedeeld voor het varen met een te hoge snelheid, het geen gebruik maken van de dodemansknop en het varen zonder vaarbewijs. Een persoon zonder vaarbewijs werd na de bekeuring nog een keer varend aangetroffen. Daarom is in overleg met de Officier van Justitie besloten het snelle vaartuig in beslag genomen.

Aantreffen van fuiken
Ook zijn een aantal fuiken aangetroffen in het Zuiderdiep te Stellendam. Na onderzoek ging het waarschijnlijk om gestolen fuiken van een beroepsvisser. De fuiken waren niet zichtbaar geplaatst en stonden ecologisch gezien zeer onwenselijk. Één van de fuiken stond pal voor de ingang van een bewoonde beverburcht. Daarom hebben wij de fuiken samen met een boswachter van Natuurmonumenten verwijderd.

Waarom is dit werk zo belangrijk?

Om onze leefomgeving te beschermen zijn regels opgesteld voor recreanten en andere gebruikers. Wij merken dat deze regels vaak worden overtreden.
Tijdens het handhavingsweekend deelden toezichthouders niet alleen bekeuringen uit. De contacten met recreanten, sportvissers en overige gebruikers zijn belangrijk om uitleg te geven over de regels en om vragen te beantwoorden.

Wat zijn de regels?

Alle regels staan ook in de Wet natuurbescherming (Wnb). Wij houden in de gehele provincie Zuid-Holland toezicht op Natura 2000 gebieden.

Samen bereiken we meer?

OZHZ werkte samen met de politie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Zuidwest Nederland en de Omgevingsdiensten Zeeland en Brabant Noord.

Zo zorgen we samen voor de natuur en leefomgeving.