Groene handhavers gehele weekend op pad in Natura 2000 gebieden Delta Noord

Om te voorkomen dat beschermde dieren en planten in de Natura 2000 gebieden schade wordt aangedaan, zijn regels opgesteld voor recreanten en sportvissers. In de praktijk worden deze regels vaak overtreden. OZHZ organiseerde en coördineerde, evenals vorig jaar, een handhavingsweekend waaraan diverse toezichthouders meewerkten. Omdat tweede Pinksterdag samenviel met de versoepeling van de coronamaatregelen werd op sommige locaties ook toegezien op het handhaven van die maatregelen.

De controles vonden plaats in Delta Noord binnen de Natura 2000 gebieden Biesbosch, Oude Maas, Hollands Diep, Haringvliet, Krammer-Volkerak en Grevelingen. Mede door het mooie weer was het op sommige locaties zeer druk met boten op het Haringvliet en overvolle stranden bij Numansdorp en de Banaan. Tijdens het pinksterweekend voerden we met onze partners in totaal 209 controles uit. Daarbij werden 96 waarschuwingen gegeven en zijn 44 processen-verbaal opgemaakt.

Vissen zonder vergunning, te snel varen

Diverse sportvissers kregen een bekeuring, omdat ze visten zonder vergunning. Ook werden boetes uitgedeeld wegens varen met een te hoge snelheid, staand varen zonder zwemvest en het onjuist gebruik maken van de vaarweg. Daarnaast troffen we een kind op een waterscooter. De ouders van dit kind kregen eveneens een proces-verbaal, omdat iemand voor het varen met een waterscooter minimaal 18 jaar en in het bezit van een vaarbewijs moet zijn. Mensen die stoptekens negeerden voor het betreden van verboden natuurgebieden konden eveneens een bon tegemoet zien.

Uitleg over de regels

Tijdens het handhavingsweekend deelden toezichthouders niet alleen bekeuringen uit. De contacten met recreanten en sportvissers werden ook gebruikt om uitleg te geven over de geldende regels en om eventuele vragen te beantwoorden. In dat verband zijn ook flyers uitgedeeld. Daarnaast verleenden politiemensen op zondag in totaal zes keer hulp aan recreanten.

Samen zorgen voor de natuur en leefomgeving

Tijdens het handhavingsweekend werkte OZHZ samen met de politie en Zeehavenpolitie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zeeuws Landschap, NVWA, Sportvisserij Zuidwest Nederland en de Omgevingsdienst Brabant Noord. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen kan genieten van de mooie natuur, mens en dier.

Wat mag wel en wat mag niet?

OZHZ houdt in de gehele provincie Zuid-Holland toezicht op Natura 2000 gebieden en controleert op de naleving van de Wet natuurbescherming (Wnb) die op 1 januari 2017 in werking is getreden.