Gezamenlijke controle op bedrijfsterrein

Op vrijdag 4 december controleerde de gemeente Gorinchem een bedrijf. Dat deden ze samen met de politie, brandweer, douane, Stedin, het Waterschap Rivierenland en ook onze inspecteurs deden mee met de actie. Aanleiding voor deze controles waren signalen van illegale activiteiten.

Resultaat van de actie

Bij deze actie hebben we geconstateerd dat de bedrijfsmatige activiteiten in strijd zijn met het bestemmingsplan en milieuwetgeving. Er wordt onder andere illegaal opslagruimte verhuurd. Ook de administratie die hoort bij het verhuren van opslagruimte ontbreekt.

De verhuurde opslagruimtes zijn bovendien ook illegaal geplaatst. Daar komt bij dat deze bouwwerken mogelijk onveilig zijn. Dit wordt nog verder onderzocht.

Verder is een stukje van de Linge illegaal gedempt met onder andere puin, om gebruikt te worden als bedrijfsterrein. En zijn er verschillende milieuovertredingen geconstateerd.

Samen voor een veiligere stad

Burgemeester Gorinchem Reinie Melissant: “Gorinchem moet een veilige stad zijn om te wonen en werken. Voor iedereen. Hiervoor hebben we spelregels (wet- en regelgeving). De meeste inwoners en ondernemers houden zich hieraan. Dat is fijn, want samen maken we de stad! Maar de mensen die zich hier bewust niet aan houden, pakken we als overheid gezamenlijk aan.”