Extra opslag geregeld voor ziekenhuisafval door coronacrisis

Vanaf nu heeft het Dordtse afvalbedrijf ZAVIN een extra opslagplaats voor ziekenhuisafval: de Derde Merwedehaven. Door corona gebruiken ziekenhuizen extra veel mondkapjes, schorten en handschoenen. Dat betekent ook: extra afval dat ZAVIN moet verwerken. Met de opslag in de haven hebben zij alle benodigde ruimte om snel en veilig dit afval te sorteren en te verwerken.

Het bedrijf verwerkt bijna al het ziekenhuisafval dat in Nederland ontstaat.

Een oplossing voor het extra afval

Sinds april heeft het afvalbedrijf toestemming om het extra afval te verbranden. Vanaf nu heeft het bedrijf dus ook toestemming om extra afval op te slaan in de Derde Merwedehaven. Daar mogen zij het normale ziekenhuisafval opslaan. Het mogelijk met COVID19-besmette afval gaat daar niet heen, dat blijft op het andere terrein in Dordrecht.

OZHZ werkte samen met de provincie Zuid-Holland, Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT), veiligheidsregio en gemeente aan deze oplossing. Wij geven de toestemming af namens de provincie en stellen voorwaarden zodat de opslag en verbranding veilig gebeuren. Ook controleren wij of het bedrijf zich aan de afspraken houdt.